Adw. Jacek Trela został prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej


Zdobywając 219 głosów adwokat Jacek Trela wygrał wybory na prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Wyboru dokonali delegaci na XII Krajowy Zjazd Adwokatury.

Krajowy Zjazd Adwokatury wybrał adw. Jacka Trelę na funkcję prezesa NRA. Przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej został adw. Sławomir Ciemny, otrzymując 159 głosów. Po raz pierwszy w wyborach bezpośrednich adwokaci wybrali rzecznika dyscyplinarnego. Została nim pełniąca dotychczas tę funckję adw. Ewa Krasowska. Na Panią Mecenas głosowało 189 delegatów.  

Będzie natomiast druga tura wyborów na prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Adw. Radosław Baszuk otrzymał 115 głosów, adw. Andrzej Kozielski - 55, zaś adw. Jacek Ziobrowski 145 głosów. Jutro odbędzie się druga tura, w której delegaci oddadzą głosy na adw. Baszuka i adw. Ziobrowskiego. 

Na funkcję prezesa NRA startowali: adw. dr Małgorzata Kożuch i adw. Jacek Trela, na stanowisko  prezesa WSD: adw. Radosław Baszuk, adw. Andrzej Kozielski i adw. Jacek Ziobrowski. Na przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej: adw. Jadwiga Banaszewska, adw. Sławomir Ciemny, adw. Mirosława Pietkiewicz, zaś na rzecznika dyscyplinarnego: adw. Ewa Krasowska i adw. Cezary Goryszewski.

W swoim programie adw. Jacek Trela deklarował, że jako prezes NRA będzie pracował nad usunięciem barier w wykonywaniu zawodu adwokata i wzmocnieniem pozycji adwokatów, będzie zabiegał o rozszerzenie granic informowania o wykonywanej pracy oraz podejmie działania w celu urynkowienia honorariów w sprawach z urzędu. Prezes Trela chce również stworzyć towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych. Zapewniał też, że adwokatura będzie nadal współpracować w materii legislatury, w szczególności w zakresie pomocy prawnej, wymiaru sprawiedliwości, niezawisłości sądów i niezależności sędziów oraz w zakresie praw człowieka.       

Adw. Jacek Trela jest warszawskim adwokatem praktykującym od 1986 r., tj. od wpisu na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Niemal od początku drogi zawodowej jest silnie zaangażowany w działalność samorządu adwokackiego, w ramach którego pełnił i pełni nadal rozmaite funkcje. Aktualnie, już drugą kadencję Naczelnej Rady Adwokackiej jest jej wiceprezesem, a ponadto przewodniczącym Komisji ds. Prac Parlamentarnych.

Adw. Jacek Trela był uprzednio Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (1989–1992), członkiem Komisji ds. Adwokatów Wykonujących Zawód w Spółkach przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (1989–1992), członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (1992–1995, 1998–2001), a także przewodniczącym Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (1992-1995), przewodniczącym Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (1998-2001).

W latach 2001-2004, 2004-2007 pełnił funkcję dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Był członkiem Komisji ds. Nowelizacji Karnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wieloletnim Delegatem Izby Adwokackiej w Warszawie na Krajowy Zjazd Adwokatury (1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016), wykładowcą szkolenia aplikantów adwokackich i mediatorem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Naczelna Rada Adwokacka przyznała adw. Jackowi Treli odznaczenie Adwokatura Zasłużonym (2006 r.).

Jacek Trela odbył aplikację adwokacką oraz aplikację arbitrażową. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Urodzony w 1956 r.

Wybory na najwyższe stanowiska samorządu adwokackiego zakończyły pierwszy dzień KZA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/