Adw. Jacek Ziobrowski prezesem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Jacek Ziobrowski został wybrany prezesem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, zyskując 178 głosów. Wyboru dokonali delegaci na XIII Krajowy Zjazd Adwokatury 19 marca w Bydgoszczy.

Adw. Jacek Ziobrowski, wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu w 1982 roku. Ukończył aplikację sądową i złożył  egzamin sędziowski w 1976 roku, a następnie w okresie od 1978 do 1982 r. odbył aplikację adwokacką. Przez dwie kadencje sędzia Sądu Izbowego. Od 1992 roku aktywny uczestnik prac samorządowych jako skarbnik (1992-1998), wicedziekan (1998-2001), członek ORA(2001-2004), a w latach 2004-2010 dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Wielokrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury. Członek komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na aplikację adwokacką i dla adwokatów, wieloletni patron  aplikantów adwokackich.

Od  wielu lat prowadzi szkolenia  aplikantów w zakresie Etyki Adwokackiej i odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Uczestnik  i prelegent wielu konferencji  i kongresów  poświęconych odpowiedzialności dyscyplinarnej różnych zawodów zaufania  publicznego.

Krajowy Zjazd Adwokatury w Sopocie w 2010 roku wybrał go na Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”.

Nie ustaje  w skutecznych  działaniach, aby  kasacje adwokatów od orzeczeń dyscyplinarnych rozpoznawała  Izba  Karna Sądu Najwyższego.

Zawód Adwokata wykonuje w ramach Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Opolu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry