Adw. Mikołaj Pietrzak członkiem Rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz pomocy ofiarom tortur

Adw. Mikołaj Pietrzak został powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ w skład pięcioosobowej Rady dyrektorów Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz pomocy ofiarom tortur (Board of Trustees of the UN Voluntary Fund for Victims of Torture).

Rada dyrektorów współpracuje z Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka. Jest odpowiedzialna za wypracowanie rekomendacji w sprawie przyznawania wsparcia finansowego projektów i działań pomocowych na rzecz ofiar tortur.

Konwencję ONZ w sprawie Zakazu Stosowania Tortur ratyfikowało ponad 150 państw. W jej świetle tortury są zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego, a zakaz ich stosowania ma charakter absolutny i nic nie może ich usprawiedliwiać. Mimo to prawa ofiar tortur do zadośćuczynienia i rehabilitacji nie są w pełni realizowane.   

- Powołanie do Rady dyrektorów Funduszu to dla mnie zarazem ogromny zaszczyt, jak i wyzwanie – mówi adw. Mikołaj Pietrzak. - Traktuję tę nominację jako możliwość kontynuowania realizowania misji, która przyświeca każdemu adwokatowi, czyli niesienia pomocy ludziom  i ułatwiania im windykacji swoich praw – dodaje mecenas.

Adw. Mikołaj Pietrzak jest przewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy NRA oraz członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W 2014 r. został członkiem Doughty Street Chambers z siedzibą w Londynie. jest wspólnikiem Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiada również certyfikat Cambridge University Certificate in English and European Law. Zawód adwokata wykonuje od 2005 roku. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w postępowaniach dotyczących przestępstw gospodarczych oraz związanych z odpowiedzialnością przedsiębiorców. Posiada również doświadczenie w zakresie postępowań lustracyjnych oraz związanych z postępowaniem przed Instytutem Pamięci Narodowej. Uczestniczy w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w tym z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Greenpeace Polska. Jako przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA organizuje liczne konferencje, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem i skutecznością w realizacji konferencyjnych wniosków. Jest również laureatem licznych nagród, m.in. im. Edwarda Wendego i złotych Paragrafów. 

Panu Mecenasowi serdecznie gratulujemy!

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/