Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski nowym redaktorem naczelnym „Palestry”

Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski został redaktorem naczelnym „Palestry”. Taką decyzję podjęło Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 16 października br.

Od kwietnia 2010 r. pismem kierował adw. Czesław Jaworski, który zmarł 1 września tego roku. Od sierpnia obowiązki redaktora naczelnego pełnił adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA.

Prof. Maciej Gutowski od 2013 r. jest dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 1996 r. oraz studia Master of Laws (LLM) w dziedzinie prawa handlowego w Central European University w 1997 r.

Prof. Gutowski kierował pracami nad ostatnią nowelizacją Kodeksu Etyki Adwokackiej oraz nad Strategią Adwokatury. Na swoim koncie ma liczne publikacje w prasie codziennej i w prawniczych periodykach, zawierające komentarze i analizy prawne zmian legislacyjnych w Polsce. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego oraz o charakterze interdyscyplinarnym, w tym rekomendowanych przez Naczelną Radę Adwokacką monografii „Umowa o zastępstwo procesowe” (C.H. Beck Warszawa 2009), „Wzruszalność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2010), „Nieważność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2012), oraz „Bezskuteczność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2013). W prestiżowej serii Duże Komentarze Becka ukazała się także publikacja pod redakcją adw. prof. Gutowskiego „Komentarz do Kodeksu cywilnego”.

Jest laureatem "Złotego Paragrafu", nagrody przyznawanej przez "Dziennik Gazetę Prawną" w kategorii "Najlepszy adwokat" 2016.

Dotychczas prof. Gutowski  był przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego "Palestry". Tę funkcję pełnić teraz będzie adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. Wiceprzewodniczącym kolegium redakcyjnego został adw. prof. dr hab. Jacek Giezek. W skład kolegium redakcyjnego Prezydium powołało adw. Marka Mikołajczyka i adw. Jerzego Ziębę. Sekretarzem redakcji został Klaudiusz Kaleta.  

Z uwagi na przejęcie nowych obowiązków prof. Gutowski zrezygnował z kierowania Komisją Legislacyjną przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry