Adw. prof. Gutowski: "Palestra" musi być przydatna w pracy adwokata

O przyszłości "Palestry" w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną mówi nowy redaktor naczelny pisma, adw. prof. Maciej Gutowski. 

Podkreśla on, że w "Palestrze" adwokat powinien znaleźć bieżące, ważne dla jego praktyki informacje, orzeczenia, zagadnienia oraz analizy wartościowe z perspektywy prowadzonej kancelarii adwokackiej. Zdaniem nowego redaktora naczelnego pisma, dla adwokatów  najistotniejsze są sfery prawne związane z wykonywaniem zawodu. Tematyka powinna być aktualna w świetle zmian w systemie prawnym z perspektywy praktkującego adwokata, a nie w sferze politycznej. Powinny być prowadzone stałe analizy ważniejszych orzeczeń, nowo uchwalanych ustaw, ważniejszych nowelizacji, implementowanego prawa unijnego czy rewolucyjnych zmian w płaszczyźnie wykładniczej SN, NSA, TK, TSUE i ETPCz.

(czytaj wywiad)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry