Adw. Kruszyński przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, został przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. 

- Postrzegam tę nominację jako wyraz uznania dla Adwokatury Polskiej - powiedział w rozmowie z Biurem Prasowym NRA adw. prof. Piotr Kruszyński. Zapytany o plany, nowy przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego powiedział, że chce kontynuować reformę prawa karnego procesowego, korzystając z dobrej atmosfery dla dalszych prac, a także prawa materialnego. Dodał, że za dalszymi pracami są zarówno minister Cezary Grabarczyk, jak i wiceminister Monika Zbrojewska i wiceminister Jerzy Kozdroń.

Prof. dr hab. Piotr Kruszyński jest adwokatem izby adwokackiej w Warszawie, profesorem nauk prawnych. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbył w latach 1963-1968, w 1974 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Warunkowe umorzenie postępowania karnego”, w 1983 napisał habilitację pt. „Zasada domniemania niewinności w polskim postępowaniu karnym” - od 1991 profesor nadzwyczajny, od 1995 profesor zwyczajny. 

Aplikację sądową odbył w latach 1968-1970, zwieńczoną egzaminem sędziowskim. Od 1990 roku jest adwokatem.

Jest kierownikiem Katedry Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektorem Ośrodka Badawczego Adwokatury Polskiej im. Witolda Bayera przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej i arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry