Adw. Przemysław Rosati powołany na członka Rady Ekspertów Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, został powołany na członka Rady Ekspertów Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Uroczystość przekazania aktu nominacji miała miejsce 13 czerwca br.

Rada Ekspertów Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie czuwa nad poziomem dydaktycznym i proponuje kierunki zmian metod kształcenia studentów. Ocenia pomysły egzaminów zintegrowanych, podsumowania ewaluacji nauki, wspiera rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz opiniuje nowe koncepcje kształcenia na studiach prawniczych.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry