Adw. Przemysław Rosati prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej

Zdobywając 173 głosy adwokat Przemysław Rosati wygrał wybory na prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Wyboru dokonali delegaci na XIII Krajowy Zjazd Adwokatury 19 marca 2021 r.

Na funkcję prezesa NRA startowali: adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, adw. Joanna Parafianowicz, adw. Przemysław Rosati, adw. Jarosław Zdzisław Szymański i adw. Jacek Trela.  

Prezes NRA został wyłoniony w drugiej turze głosowania, do której przeszli: adw. prof. Maciej Gutowski i adw. Przemysław Rosati.

Adw. Przemysław Rosati, w Adwokaturze od 2006 r., kiedy to rozpoczął 4-letnią aplikację adwokacką. Zawód adwokata wykonuje od 2010 r., w izbie warszawskiej. Jest zaangażowany w działalność samorządu od 2012 r. Początkowo jako członek Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2013 r. jako zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, zaś od 2016 r. jako zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej.

Od 25 listopada 2016 r. był członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Uczestniczył w pracach Komisji ds. praktyki adwokackiej NRA oraz Komisji kształcenia aplikantów adwokackich NRA. Pełnił także funkcję sekretarza Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.

Podczas XII Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie był sekretarzem zjazdu i członkiem prezydium zjazdu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry