Adw. Rosati powołany do Rady Programowej kierunku Prawo na Uniwersytecie Gdańskim

Adwokat Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, został powołany do Rady Programowej kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Adw. Rosatiego do Rady Programowej powołał Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, dr hab. Wojciech Zalewski, profesor UG.

Wydział Prawa i Administracji ma dwie Rady Programowe: kierunku Prawo i kierunku Administracja.

Do zadań Rad Programowych kierunku Prawo należy:
1) monitoring poziomu naukowego jednostki, zw łaszcza w zakresie spójności oferty dydaktycznej na danym kierunku z rozwojem badań naukowych, potrzebami rynku pracy i interesariuszy zewnętrznych,
2) podejmowanie działań korygujących w zakresie określonym w pkt 1.

(czytaj pismo Dziekana WPiA UG)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry