Adw. Tomasz Krawczyk uhonorowany odznaką Adwokatura Zasłużonym

  • Adw. Tomasz Krawczyk z Izby adwokackiej w Poznaniu został wyróżniony odznaką Adwokatura Zasłużonym.
  • Prezes NRA adw. Przemysław Rosati, wręczył odznaczenie na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej 8 września 2023 r.

Adw. Krawczyk został uhonorowany za działalność publiczną w obszarze praw i wolności obywatelskich, długotrwałą aktywność w samorządzie adwokackim oraz za działania na rzecz realizacji celów Adwokatury określonych w jej dewizie „Wierność Polsce, obrona praw i wolności obywatelskich, pomoc potrzebującym”.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski