Adwokaci na obywatelskim wysłuchaniu w sprawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych

Obywatelskie wysłuchanie w sprawie rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych (druk sejmowy nr 516) odbyło się 6 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z ramienia Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w wysłuchaniu udział wzięli adw. Małgorzata Mączka – Pacholak oraz adw. Artur Pietryka.

Wysłuchanie zostało zorganizowane z inicjatywy organizacji pozarządowych: Fundacji Panoptykon, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji ePaństwo, Amnesty International, Fundacji im. Stefana Batorego oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. 

Przedstawiciele Komisji Praw Człowieka zabrali głos w drugiej części wysłuchania. Adw. Małgorzata Mączka Pacholak krytycznie odniosła się do możliwości zarządzania kontroli operacyjnej (polegających m.in. na stosowaniu podsłuchu) w stosunku osób niebędących obywatelami Polski bez zgody sądu. Stwierdziła, że projekt jest nie do pogodzenia z Konstytucją, ponieważ nie gwarantuje ochrony tajemnic zawodowych, w tym tajemnicy adwokackiej i obrończej. Zwróciła również uwagę na brak możliwości zaskarżenia legalności stosowanej kontroli operacyjnej, nawet po jej zakończeniu.

Adw. Artur Pietryka skupił się natomiast na wprowadzeniu w projekcie nowych przepisów dotyczących postępowania przygotowawczego. Jego zdaniem projektowane przepisy są częściowo zbędne, jak i budzą sporo wątpliwości. Wskazał m.in. że obrońcy będą mieli ogromne trudności w polemizowaniu z wnioskami prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania, albowiem te będą oparte przede wszystkim na materiałach niejawnych.

Całość nagrania z wysłuchania obywatelskiego dostępna jest pod adresem: (zobacz nagranie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry