Adwokaci trzymają stronę kobiet - akcja Biała Wstążka

#trzymamstronekobiet to hasło tegorocznych działań w ramach kampanii "16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobiet", której symbolem jest Biała Wstążka. Adwokaci z samorządu adwokackiego już popierają akcję, przypinając białą wstążkę i propagując hasło w mediach społecznościowych.

16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobiet to akcja zainicjowana w 1991 r. przez Women's Global Leadership Institute przy amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa. Od tamtego czasu kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. Jest to największa na świecie kampania poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet. 16 Dni stanowi doskonałą okazję, aby nagłaśniać problem przemocy wobec kobiet i mówić o prawach kobiet.

Dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania, koordynatorka akcji w Polsce, przypomina, że kobiety często doświadczają przemocy ze względu na płeć, a konkretne rodzaje przemocy, w tym przemoc domowa, dotyka je - jak wskazują dane policyjne i sądowe statystyki - w nieproporcjonalnie większym stopniu niż mężczyzn. 

Kampania Białej Wstążki została stworzona przez mężczyzn i jest do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Mężczyźni, którzy noszą białą wstążkę deklarują, że sami nie będą sprawcami przemocy, ale również nie będą akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Oznacza to, że będą przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy wobec kobiet. 

Dr Spurek apeluje do mężczyzn o włączanie się do akcji poprzez przypinanie między 25 listopada a 10 grudnia białej wstążki do ubrania oraz propagowanie w mediach społecznościowych hasła #trzymamstronekobiet. 

Na jej apel odpowiedzieli już pozytywnie adwokaci z Naczelnej Rady Adwokackiej, deklarując swoje wsparcie akcji. 

(zobacz: Adwokatura dołącza do kampanii przeciwko przemocy wobec kobiet 2016)

  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry