Adwokaci wśród nowych członków Stowarzyszenia im. prof. Hołdy

Adw. Jacek Trela, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, został przyjęty 30 marca do grona Członków Honorowych Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Tytuł Członka Honorowego otrzymał także adw. Tomasz Przeciechowski.

Z kolei członkiniami i członkami zwykłymi Stowarzyszenia zostali m.in.: adw. Anisa Gnacikowska, adw. Jacek Barcik, adw. Krzysztof Zakrzewski, adw. Joanna Jakubowska Siwko, adw. Marta Tomkiewicz, adw. Radosław Skiba, adw. Marcjanna Dębska, adw. Karolina Kędziora, adw. Ewa Rutkowska, dr hab. Maciej Taborowski i apl. adw. Sara Wilk.

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, składa gratulacje adw. Jackowi Treli i adw. Tomaszowi Przeciechowskiemu oraz adwokatkom i adwokatom, a także aplikantce adwokackiej, którzy zostali przyjęci do zacnego grona członków Stowarzyszenia im. prof. Hołdy. W ten sposób doceniono ich pracę na rzecz praworządności, obrony praw człowieka, promowania edukacji prawnej i pomocy prawnej pro bono - głównych celów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy powstało w maju 2010 r., w pierwszą rocznicę śmierci profesora. Stawia sobie za cel promowanie dorobku naukowego oraz zawodowego Prof. Zbigniewa Hołdy. W ramach działalności Stowarzyszenia prowadzone są akcje edukacji prawnej pod tytułem "Tydzień Konstytucyjny", przyznawana jest nagroda im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Dotychczasowu członkowie honorowi Stowarzyszenia:

Profesor Andrzej Jakubecki
Profesor Ewa Łętowska
Adwokat Jacek Taylor
Profesor Mirosław Wyrzykowski
Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Stanisław Zabłocki

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski