Adwokaci z Ukrainy są już w Polsce!


Adwokaci z Ukrainy, biorący udział w „I Polsko-Ukraińskim Szkoleniu Adwokatów” są już w Polsce.

Ośmioro koleżanek i kolegów z Kijowa, Odessy i innych miast dotarło w ubiegły weekend (18-19 kwietnia) do Polski. Delegację na lotnisku w Pyrzowicach w imieniu prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej przywitał adw. Piotr Osiewacz, koordynator NRA ds. współpracy z Adwokaturą Ukraińską. Tego samego dnia adwokaci z Ukrainy spotkali się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, z jej dziekanem, adw. Pawłem Gierasem. W tym samym czasie, działający w imieniu prezesa NRA koordynator szkolenia, adw. Jarosław Szczepaniak oraz dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi podejmowali ambasadora Ukrainy Andrija Deszczycę.

W sobotę, 18 kwietnia uczestnicy szkolenia, dzięki uprzejmości sędziego Tomasza Kudły odwiedzili Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Rozmawino o funkcjonowaniu KSSiP oraz przebieg kształcenia kadr sądowniczych i prokuratorskich. Dzięki uprzejmości adwokata Antoniego Żuraniewskiego delegacja z Ukrainy zwiedziła prowadzoną przez niego i pozostałych adwokatów kancelarię adwokacką.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie krakowskiej Starówki. Na zaproszenie adwokata Pawła Śliza uczestnicy obejrzeli mecz piłki nożnej.

Kolejny dzień adwokaci z Ukrainy rozpoczęli podróżą do Warszawy, gdzie spotkał się z nimi adwokat Jarosław Szczepaniak. Podczas roboczego spotkania omówiono program szkolenia, przedstawiono cele wizyty oraz zapoznano uczestników z zasadami wykonywania zawodu adwokata w Polsce.

Poniedziałek 20 kwietnia rozpoczął się wizytą w Sądzie Najwyższym. Po gmachu sądu oprowadzał gości dyrektor biura organizacyjnego Sądu Najwyższego – Krzysztof Śledziewski. Następnie delegacja została podjęta przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego, sędzię Małgorzatę Gersdorf, której towarzyszyli inni sędziowie. Podczas spotkania jego uczestnicy zapoznali się z zasadami funkcjonowania sądów polskich i strukturą Sądu Najwyższego.

Następnie delegacja udała się z wizytą do siedziby Naczelnej Rady Adwokackiej. Tutaj członek NRA adwokat Andrzej Siemiński w sposób wyczerpujący, a zarazem przystępny przybliżył słuchaczom zagadnienia dotyczące organizacji samorządu adwokackiego w Polsce. Pozostałą część dnia koleżanki i koledzy z Ukrainy wykorzystali na poznanie Warszawy.

Wtorek, 21 kwietnia, rozpoczął się od wizyty w Trybunale Konstytucyjnym. Gościom z Ukrainy przedstawiono zasady powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz zapoznano z funkcjonowaniem sądu konstytucyjnego. Następnie delegacja udała się do położonej niedaleko siedziby Ambasady Ukrainy, gdzie po krótkiej rozmowie z ambasadorem Andrijem Deszczycą odbyło się s potkanie z pierwszym sekretarzem Ambasady Ukrainy – Natalią Żytariuk.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tutaj delegację adwokatów z Ukrainy, której towarzyszyli adwokaci z Polski: adw. Justyna Mazur, adw. Jarosław Szczepaniak, adw. Piotr Osiewacz i adw. Wojciech Hermelin przyjął minister sprawiedliwości RP Cezary Grabarczyk. Podczas spotkania minister Grabarczyk przedstawił gościom zasady tworzenia prawa polskiego, przypomniał czas wstępowania Polski do Unii Europejskiej oraz związane z tym problemy, a także wskazał sposoby ich rozwiązywania. Minister odpowiadał także na zadawane mu przez uczestników spotkania pytania.

Po wizycie w Ministerstwie Sprawiedliwości goście udali się do kancelarii adwokackich w Bydgoszczy, Częstochowie, Łodzi i Krakowie, gdzie pod okiem polskich adwokatów będą poznawać tajniki pracy adwokata.

W najbliższą sobotę wszyscy spotkają się w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, gdzie nastąpi oficjalne zakończenie szkolenia.                  

O dalszym przebiegu szkolenia będziemy informowali na bieżąco.

Koordynatorzy NRA ds. Współpracy z Adwokaturą Ukraińską. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry