Adwokat na uczelni - spotkania ze studentami prawa

  • Ponad 30 ośrodków akademickich zgłosiło się do II edycji akcji Adwokat na uczelni.
  • Adwokaci i aplikanci adwokaccy w ramach akcji spotykają się ze studentami prawa, by mówić o zaletach aplikacji adwokackiej i o zawodzie adwokata.
  • Większośc spotkań odbyła się 15 listopada, z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta, ale część zaplanowano także w późniejszych terminach.

Akcji została zainicjowana w 2022 r.  przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, a realizowana jest przez Komisję Wizerunku NRA.

 Jako pierwszy z akcją wystartował Kraków, spotkanie na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Uniwersytet Pedagogiczny) odbyło sie juz 14 listopada. Ze studentami spotkali się adw. Aleksander Gut, dziekan krakowskiej Izby adwokackiej oraz adw. Marcin Barczyk i adw. Iwona Aleksandrowicz.

15 listopada krakowscy adwokaci - wicedziekan ORA w Krakowie adw. Krzysztof Kostański, adw. Marcin Barczyk, adw. Iwona Aleksandrowicz-Strus, adw. dr Patrycja Balcer-Czarnecka - udali się na pozostałe uczelnie, tj. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny i Akademię Krakowską im. A. Frycza - Modrzewskiego. Tegoroczna akcja w Krakowie odbywała się pod podtytułem "Siła argumentacji". Dlatego na Akademii Krakowskiej odbyła się sumulacja rozprawy cywilnej. Osoby w togach to studenci, którzy z wielką werwą reprezentowali strony w sprawie o zadośćuczynienie wynikające z wypadku komunikacyjnego. 

Największym komplementem dla prowadzących były głosy studentów, że chcieliby żeby zajęcia prowadzone przez adwokatów odbywały się systematycznie. Na UEK sala pękała w szwach, a studenci chętnie dzielili się swoim postrzeganiem zawodu adwokata.

Na UJ dopisało grono profesorskie, które łączy pracę naukowo-dydatkyczną z wykonywaniem zawodu adwokata. W ramach panelu dyskusyjnego podkreślono, że potencjalny aplikant powinien się charakteryzować: odwagą, walecznością, libertynizmem i misyjnością. 

 

15 listopada do wyboru aplikacji adwokackiej i zawodu adwokata zachęcali studentów prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, adw. Dominika Tomaszewska i aplikant adwokacki Michał Terebecki.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony Akademii prof. ALK dr hab. Aleksander Maziarz, prorektor ds. dydaktycznych oraz prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak, dziekan Kolegium Prawa.

Studenci mieli możliwość zadawania pytań gościom. Pytali o argumenty przemawiające za wyborem aplikacji adwokackiej, o różnice między samorządami adwokackim i radcowskim, o rolę nowych technologii, w tym Chatu GPT w pracy adwokata, o sytuację adwokatek planujących macierzyństwo, czy o ... zmiany w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego.

Z kolei adwokaci i aplikanci dzielili się swoim doświadczeniem odbywania aplikacji i codziennej pracy adwokata. Mówili, jak duże znaczenie ma zintegrowanie środowiska adwokackiego i jak ważna jest rola samorządu adwokackiego we wspieraniu adwokata. Zwracali uwagę na fundamenty tego zawodu: niezależność, obrona każdego obywatela i ochrona tajemnicy.

 

Aplikanci i adwokaci bydgoskiej Izby adwokackiej gościli w progach Wydziału Prawa i Ekonomii UKW oraz Akademii Kujawsko-Pomorska wcześniej KPSW.

Młodych adeptów prawa interesowały nie tylko kwestie formalne związane z odbywaniem aplikacji adwokackiej, ale też praktyczne aspekty wykonywania zawodu adwokata. Adwokaci pytani byli m.in. o to: czy adwokatom trudno utrzymać balans między życiem zawodowym i rodzinnym, jakie są niezbędne predyspozycje do wykonywania zawodu, czy ważniejsze dla prawnika są wiedza teoretyczna czy umiejętności "miękkie".

Aplikanci opowiadali w jakim zakresie aplikacja sprostała ich oczekiwaniom i nadziejom, a czym ich rozczarowała.

Znakomita frekwencja i świetna atmosfera spotkań pozwalają nam wierzyć, że na aplikację adwokacką zdecyduje się kolejne pokolenie kreatywnych i otwartych na wyzwania młodych prawników.

Z adwokatami spotkali się także studenci prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na pytania odpowiadali adw. Dariusz Lipski, przewodniczący Komisji Wizerunku NRA, adw. Beata Woś, adw. Arkdiusz Slisz i apl. adw. Jakub Marek.

Na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy ku czci zmarłego w lipcu br. adwokata Jerzego Zięby, wieloletniego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach i przyjaciela Uczelni. W spotkaniu uczestniczył jego syn, adwokat Piotr Zięba, wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Doświadczeni adwokaci udzielili studentom praktycznych porad związanych z egzaminami na aplikację adwokacką, przybliżyli przebieg aplikacji adwokackiej. - Kiedy zastanawiałem się jakimi słowami określić zawód adwokata pomyślałem o trzech określeniach. Po pierwsze pomoc, po drugie niezależność i po trzecie zrzeszenie. Łacińskie słowo advocatus oznacza wezwany do pomocy. Celem działania adwokata jest jak najlepsze reprezentowanie interesów klienta, którym bardzo często jest osoba poszukująca ochrony przed działaniami władzy publicznej lub przed działaniem ekonomiczne silniejszego podmiotu. Żeby należycie wykonywać tak poważny zawód trzeba być niezależnym adwokat musi być niezawisły wobec sądu i władzy. Po trzecie zrzeszenie i trudno sobie wyobrazić niezależność adwokata bez samorządu adwokackiego - mówił dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. UJK dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UJK, a zarazem adwokat.

Przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach opowiadali o codziennej pracy adwokata. Ze studentami spotkali się: pełniący obowiązki dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach adwokat Tomasz Adamczyk, adwokat Anna Sacharz – Czarnocka i adwokat Urszula Jaromin.

Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do wyboru aplikacji adwokackiej namawiali adw. Magdalena Hasiec, adw. Maciej Chorągiewicz oraz aplikanci adwokaccy Dagmara Żołądź-Majka, Paweł Marczak oraz Monika Pawelec.

Odpowiadając na pytania mówili także o codziennej pracy adwokatów.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego spotkanie prowadziły adw. Małgorzata Gemen i adw. Karolina Werema-Karłuk. Natomiast udział w panelach wzięli - adw. Marta Adamek-Donhöffner, adw. Piotr Dobrołowicz, adw. Agnieszka Kostrzewska i apl. adw. Adrianna Budysz.

Pytania dotyczyły aplikacji adwokackiej, zawodu adwokata i roli samorządu adwokackiego.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski