Adwokatki Katarzyna Heba i Paulina Krakowiak koordynatorkami dostępności przy NRA

Na wniosek adw. dr Katarzyny Golusińskiej, przewodniczącej Komisji ds. Równego Traktowania NRA, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało koordynatorów dostępności przy NRA. Zostały nimi adw. Katarzyna Heba i adw. Paulina Krakowiak.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności w szczególności należeć będzie:

  • organizacja systemu wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez adwokatów, izby adwokackie oraz zespoły adwokackie,
  • wsparcie członków izb, będących osobami ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez ograny izb,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy dostępności do wskazanych wyżej usług osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • współdziałanie z koordynatorami dostępności powołanymi przy izbach adwokackich,
  • monitorowanie działalności Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i przedstawianie wyników tych działań Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej.

Zadania te oparte są o katalog obowiązków koordynatora do spraw dostępności zawarty w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19  z późn. zm.)

Samorząd adwokacki przewiduje również wprowadzenie koordynatorów dostępności na poziomie izbowym.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry