Adwokatura: cudzoziemcy mają prawo ubiegać się o azyl i status uchodźcy

Naczelna Rada Adwokacka na posiedzeniu plenarnym 25 marca przyjęła przez aklamację uchwałę, w której apeluje o przestrzeganie prawa cudzoziemców do ubiegania się o azyl i status uchodźcy. Uchwała powstała w kontekście wydarzeń na przejściu granicznym Brześć-Terespol, gdzie 17 marca grupie warszawskich adwokatów utrudniano kontakt z czeczeńskimi klientami.  

W uchwale NRA wzywa do przestrzegania gwarancji procesowych oraz poszanowania uprawnień cudzoziemców poszukujących ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

"W związku z ujawnionymi przypadkami naruszania praw cudzoziemców poszukujących ochrony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym niedopuszczania adwokatów do realizacji czynności zawodowych, Naczelna Rada Adwokacka wzywa organy władzy publicznej do przestrzegania podstawowych gwarancji procesowych oraz do poszanowania uprawnień wynikających z prawa międzynarodowego w postępowaniach dotyczących cudzoziemców poszukujących ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Naczelna Rada Adwokacka przypomina o konstytucyjnie gwarantowanych uprawnieniach cudzoziemców, o których mowa w art. 56 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tj. prawie azylu oraz prawie uzyskania statusu uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi."

(czytaj uchwałę NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/