Adwokatura dołącza do kampanii przeciwko przemocy wobec kobiet


Adwokatura dołącza się do kampanii przeciwko przemocy ze względu na płeć, której symbolem jest biała wstążka. Kampania rusza 25 listopada, czyli w dniu rozpoczęcia Krajowego Zjazdu Adwokatury, a kończy się 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. 

O szczegółach rozmawiano podczas spotkania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 21 listopada. W spotkaniu wzięli udział adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz z biura RPO oraz adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, koordynatorka do spraw kontaktu z organiz‎acjami pozarządowymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Adw. Gregorczyk Abram przypomniała, że o potrzebie wsparcia mężczyzn w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet mówiła dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Człowieka podczas spotkania z Zespołem ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej 28 października. Stąd inspiracja do włączenia się Adwokatury w kampanię przeciwko przemocy wobec kobiet.
Początek kampanii wyznaczony jest na 25 listopada, a tego samego dnia rozpoczyna się XII Krajowy Zjazd Adwokatury. Adw. Jacek Trela mówił, że to okazja, by rozpropagować ideę kampanii, poprzez zachęcanie delegatów do korzystania z symbolu białej wstążki, zaś wszystkich adwokatów zachęcać do noszenia białej wstążki, która jest symbolem kampanii przez 16 dni jej trwania.
Ten symbol ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec kobiet, jest także znakiem braku tolerancji dla jakichkolwiek jej przejawów.
W 1999 roku ONZ uznała oficjalnie 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Ten dzień rozpoczyna Międzynarodową Kampanię 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć.
Adwokatura postanowiła dołączyć do kampanii i powiedzieć głośno „NIE” przemocy wobec kobiet, okazać im wsparcie oraz solidarność. Kampanii towarzyszy wydarzenie utworzone na Facebooku #Adwokaturaprzeciwprzemocy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski