ADWOKATURA i ADWOKATURA POLSKA chronionym znakiem słownym

  • Urząd Patentowy RP udzielił Naczelnej Radzie Adwokackiej prawa ochronne na słowne znaki towarowe ADWOKATURA oraz ADWOKATURA POLSKA
  • Ochronę praw do znaków zainicjował i przeprowadził Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Uzyskanie ochrony słownych znaków towarowych ADWOKATURA i ADWOKATURA POLSKA to efekt działań, które zleciło Prezydium NRA na samym początku bieżącej kadencji. Sprawą z ramienia NRA bezpośrednio zajmował się adw. Przemysław Rosati, prezes NRA. W postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP Naczelna Rada Adwokacka była dodatkowo reprezentowana przez adw. Karola Gajka.

Jest to kolejna grupa znaków towarowych, które zostały objęte ochroną prawną na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski