Adwokatura nie popiera projektu ustawy o kancelariach odszkodowawczych

Adwokatura nie popiera projektu ustawy regulującej działalność tzw. kancelarii odszkodowawczych w wersji uchwalonej na 66. posiedzeniu Senatu RP. Chodzi głównie o zapisy pozwalające świadczyć pomoc prawną osobom bez odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, niezobowiązanych do tajemnicy zawodowej.

Senator Jan Rulewski zwrócił się do Adwokatury z pytaniem o poparcie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w wersji uchwalonej na 66. posiedzeniu Senatu RP, które miało miejsce w dniach od 24 do 26 października 2018 r. Projekt ten będzie przedmiotem obrad Sejmu. Senator argumentuje, że projektowana regulacja ma na celu uregulowanie rynku poprzez m.in. wyeliminowanie praktyki pozyskiwania klientów przez kancelarie odszkodowawcze w sposób nieetyczny czy ustalenie górnej granicy wynagrodenia podmiotów funkcjonujących na tym rynku.

(czytaj pismo senatora Rulewskiego)

W odpowiedzi adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, poinformował, że Adwokatura nie popiera tego projektu, ponieważ nie zabezpiecza on interesów osób poszkodowanych, szukających pomocy prawnej.

Inicjatywa Senatu RP przewiduje uprawnienie do świadczenia pomocy prawnej przez osoby, które nie będą musiały się legitymowac jakimkolwiek wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, ani umiejętnościami w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Proponowane rozwiązania nie gwarantują obywatelom, którzy będą klientami kancelarii odszkodowawczych, obsługi przez profesjonalnych prawników, którzy wykonują zawód zaufania publicznego. Usankcjonowanie ustawowe rynku kancelarii odszkodowawczych nie gwarantuje obywatelom, iż powierzane doradcom odszkodowawczym informacje będą objęte tajemnicą adwokacką.

Adwokatura jest zdania, że projekt ten realizuje jedynie interesy kancelarii odszkodowawczych, nie zabezpieczając interesów konsumentów, czyli obywateli poszukujących pomocy prawnej w Polsce.

(czytaj odpowiedź prezesa NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry