Adwokatura pamięta o zamordowanych w Palmirach

W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Anna Sobocińska-Lorenc oraz adw. Bartosz Grohman złożyli 23 maja kwiaty na grobach pomordowanych adwokatów i aplikantów adwokackich oraz działaczy harcerskich w Palmirach. Inicjatywa została przeprowadzona razem z harcerzami z 424. Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Kampinos”. 

Między grudniem 1939 a lipcem 1941 r. funkcjonariusze SS i policji niemieckiej rozstrzelali w Palmirach około 1700 obywateli polskich.  Wśród ofiar zbrodni palmirskiej było łącznie kilkudziesięciu warszawskich adwokatów, m. in. Ludwik Dyzenhaus, Władysław Dziewałtowski-Gintowt, Tadeusz Fabiani, Edmund Grabowski, Czesław Jankowski, Stanisław Jezierski, Józef Krasucki, Juliusz Krężel (aplikant adwokacki), Stanisław Malinowski, Bogumił Marzec, Jerzy Niżałowski, Tadeusz Panek, Józef Starzewski, Wacław Tyrchowski, Zbigniew Wróblewski.

424. Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Kampinos" działa na terenie Gminy Izabelin. Harcerze i przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej wspólnie uczcili pamięć pomordowanych w Palmirach adwokatów i działaczy harcerskich.

Harcerze ułożyli wiązankę kwiatów od Naczelnej Rady Adwokackiej, zapalili znicze, a następnie wyszukiwali groby adwokatów i umieszczali na nich pamiątkowe plakietki „Adwokatura Pamięta”. Kwiaty złożono na grobie marszałka Sejmu RP Macieja Rataja. Upamiętniono też grób olimpijczyka – Janusza Kusocińskiego.

Delegaci NRA oraz harcerze pod komendą drużynowego dh Jarosława Chormańskiego zwiedzili wystawę w Muzeum Zbrodni Palmirskiej. W gablotach oglądali pamiątki po pomordowanych, grypsy, dokumenty i przedmioty znalezione podczas powojennych ekshumacji. Adwokat Bartosz Grohman oprowadzał harcerzy po wystawie, opowiadając o walkach wrześniowych w 1939 roku, terrorze niemieckim i zbrodniach popełnianych na Polakach. Z kolei adwokat Anna Sobocińska-Lorenc, jako naoczny świadek wydarzeń lat wojny, odpowiadała na liczne pytania harcerzy, jak wyglądało wówczas życie codzienne i jakie Polacy mieli nadzieje i oczekiwania.

W tym roku przypada 100-lecie Odrodzonej Adwokatury Polskiej oraz 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego. Wspólna wizyta na cmentarzu w Palmirach jawi się jako wartościowa inicjatywa łączenia obchodów rocznicowych tych środowisk.

W kwietniu, maju i czerwcu 1940 przypadał czas najkrwawszych zbrodni nazistowskich na mieszkańcach Warszawy i okolic. W ramach planowanej akcji AB – wymordowania elit narodu polskiego - Niemcy przeprowadzili systematyczną akcję mordowania wybitnych obywateli polskich, inteligencji, społeczników i przywódców ruchów niepodległościowych. Zamysłem okupanta było pozbawienie Polaków siły przywódczej do walki o wolność i niepodległość.

Niemcy konsekwentnie wyłapywali swoje ofiary, przewozili do więzienia na Pawiaku, a następnie transportowali do Puszczy Kampinoskiej, w okolice miejscowości Palmiry. Tam, w ostępach leśnych ofiary wyładowywano z ciężarówek, zawiązywano im oczy i prowadzono na rozstrzelanie. Ciała pomordowanych wrzucano do wykopanych uprzednio dołów i zasypywano.

Celem nazistów byli także warszawscy adwokaci. W samym tylko dniu 20 kwietnia 1940 roku w lokalu warszawskiej Izby Adwokackiej zatrzymano 42 adwokatów. Wielu z nich znalazło się  później wśród ofiar zbrodni w Palmirach.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry