Adwokatura pomaga Aleppo

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 20 grudnia br. podjęło decyzję o przeznaczeniu 100 tys. złotych na pomoc ofiarom wojny w Aleppo.

NRA nawiązała współpracę z Polską Akcją Humanitarną, która uruchomi rachunek z dopiskiem „Adwokaci dla Aleppo” - na który zarówno Okręgowe Rady Adwokackie jak i indywidualni adwokaci i aplikanci adwokaccy będą mogli wpłacać pieniądze na ten cel. Rachunek zostanie uruchomiony po podpisaniu porozumienia pomiędzy NRA a PAH, które nastąpi 22 grudnia br., o czym niezwłocznie poinformujemy.

Prezydium NRA sugeruje, aby kwoty wpłacane przez okręgowe rady adwokackie nie były niższe niż dwa tysiące złotych.  

Zwieńczeniem zbiórki będzie Spotkanie Noworoczne Adwokatury, które odbędzie się 20 stycznia w Warszawie. Podczas spotkania wolontariusze z Polskiej Akcji Humanitarnej będą zbierać datki do puszek.

Do pomocy finansowej mieszkańcom Aleppo zobowiązał NRA Krajowy Zjazd Adwokatury. (czytaj „Adwokaci dla mieszkańców Aleppo”).

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry