Adwokatura przeciwko tzw. aplikacji akademickiej

Samorząd adwokacki przedstawił swoje stanowisko wobec koncepcji Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącej tzw. aplikacji akademickiej, przedstawionej podczas spotkania w siedzibie MS w Popowie. 

5 lutego w ośrodku Ministerstwa Sprawiedliwości w Popowie odbyło się spotkanie, podczas którego posumowano wyniki egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną oraz wyniki funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Na spotkaniu wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Warchoł przedstawił koncepcję tzw. aplikacji akademickiej. W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu dziekanów wydziałów prawa uczelni wyższych oraz prodziekani, byli obecni także członkowie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Obecni byli też przedstawiciele samorządu radcowskiego z r.pr. Maciejem Bobrowiczem, prezesem KRRP. Samorząd adwokacki reprezentowali: adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Jerzy Zięba, wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia  Aplikantów Adwokackich przy NRA i adw. Bartosz Tiutiunik, członek tej Komisji.

Wiceminister dr Marcin Warchoł zreferował ogólne założenia tzw.  aplikacji akademickiej. Oparł je na czterech zasadniczych elementach, przedstawionych w formie prezentacji multimedialnej.

Po referacie głos zabrali przedstawiciele samorządów prawniczych: adw. Jacek Trela i r.pr. Maciej Bobrowicz. Adw. Jacek Trela zaprezentował istotę aplikacji adwokackiej, jako praktycznej nauki zawodu. Przedstawił materiał porównawczy, jak wygląda kształcenie profesjonalistów prawniczych w Unii Europejskiej. Podkreślił, że w większości krajów UE funkcjonuje system kształcenia samorządowego na aplikacji adwokackiej. Podkreślił, że nie ma żadnych racjonalnych przesłanek do dokonywania zmiany tego modelu kształcenia aplikantów w Polsce. Zwrócił uwagę, że wyniki adwokackiego egzaminu zawodowego wyraźnie wskazują na przewagę aplikacji adwokackiej, jako praktycznej nauki zawodu, nad innymi sposobami dochodzenia do tego zawodu.

Następnie wywiązała się dyskusja, w której samorząd adwokacki reprezentowali: adw. prof. Kardas i adw. prof. Gutowski. Adw. prof. Gutowski odniósł się do ministerialnego projektu podważając jego zasadność w świetle zasady autonomii wyższych uczelni, która musiałaby być ograniczona poprzez nadzór ministra sprawiedliwości nad prowadzoną przez uczelnię aplikacją.

Adw. prof. Kardas w swoim wystąpieniu przedstawił zalety praktycznej nauki zawodu i skonfrontował go ze swoimi doświadczeniami pracownika naukowego i dydaktycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Postawił również kwestię, czy ministerstwo sprawiedliwosci chce objąć tzw. aplikacją akademicką również aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 

Swoje stanowiska przedstawili także dziekani wydziałów prawa uczelni wyższych, a były to w zdecydowanej większości głosy krytyczne wobec pomysłu prezentowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Warte podkreślenia było wystąpienie prof. dr hab. Jerzego Pisulińskiego, dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym wskazał on na zasadnicze mankamenty projektu tzw. aplikacji akademickich i brak powodów do modyfikacji obecnego modelu szkolenia aplikantów. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry