Adwokatura przeszkoli kilka tysięcy osób, którzy będą wspierać uchodźców

Pierwsze z zaplanowanych szkoleń dla prawników, którzy chcą wspierać uchodźców w ustabilizowaniu ich sytuacji prawnej odbyło się 28 lutego online. Zgłosiło się na nie ponad 2 000 osób. Z uwagi na olbrzymie zainteresowanie zaplanowano kolejne 4 terminy spotkań.

- Odzew ze strony adwokatów, aplikantów adwokackich i innych zawodów prawniczych przerósł nasze najśmielsze oczekiwania – mówi adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Szkolenia prowadzą uznani specjaliści prawa migracyjnego, współpracujący z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, a także z agendami ONZ (jak UNHCR).

 W trakcie nadzwyczajnego posiedzenia NRA, 24 lutego 2022 r. Naczelna Rada Adwokacka postanowiła, że dziekani okręgowych rad adwokackich wyznaczą koordynatorów do spraw utworzenia i organizacji programu pomocowego dla osób potrzebujących pomocy prawnej. Uchodźcy mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc prawną. W porozumieniu się z Ukraińcami pomagają adwokatom tłumacze.

- Staramy się, by nasze działania odpowiadały kompleksowo na potrzeby przybyłych do Polski obywateli Ukrainy – mówi adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. - Nasze działania nie sprowadzają się tylko do dydaktyki czy pomocy prawnej. Organizujemy również zbiórki, a przede wszystkim formułujemy postulaty związane z uproszczeniem procedur wjazdu i pobytu cudzoziemców. Adwokatura tworzy postulaty zmian angażując w to kilkunastu specjalistów. - dodaje prezes NRA.

Adw. Natalia Klima-Piotrowska dodaje: Wiele naszych koleżanek i kolegów działa również w terenie – wspierają Ukraińców w Medyce oraz na innych przejściach granicznych. Serce rośnie gdy widzimy siłę Adwokatury w trudnych chwilach. Gdy prawa człowieka są zagrożone, trzeba przejść do działania i to właśnie robimy.

O kolejnych terminach szkoleń będziemy informować na stronie adwokatura.pl 

Informacja na temat pomocy prawnej:

https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/adwokatura-organizuje-pomoc-prawna-dla-obywateli-ukrainy-ofiar-konfliktu-wojennego

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski