Adwokatura w hołdzie zmarłym adwokatom

Msze święte, koncerty, kwesty, odwiedzanie grobów – jak co roku z okazji Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, adwokaci uczczą pamięć swoich zmarłych kolegów. 

Wiele rad adwokackich tradycyjnie zapali znicze na grobach zmarłych adwokatów. Lampki od Naczelnej Rady Adwokackiej zapłoną na grobach adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, adw. Stanisława Mikke, adw. Jolanty Szymanek-Deresz i adw. Stanisława Zająca, a także pod obeliskiem poświęconym adwokatom i aplikantom, którzy zginęli w Powstaniu, stojącym na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Znicze zostaną też zapalone pod tablicą upamiętniającą uczestników Powstania i tablicą pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej, znajdującymi się przed siedzibą NRA przy ul. Świętojerskiej.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy m.in. z izb: warszawskiej, katowickiej i koszalińskiej upamiętnią groby zmarłych adwokatów.

Jak co roku, w dniu 1 listopada, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi weźmie czynny udział w kweście na Cmentarzu Starym w Łodzi. Celem przedsięwzięcia jest ratowanie zabytków miasta.

Kwestować będą też adwokaci i aplikanci izby bydgoskiej, biorą oni udział w corocznej kweście organizowanej przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy na rzecz ratowania najstarszych bydgoskich nekropolii. 4 listopada w Klubie Adwokata (ul. Nowy Rynek 5) w Bydgosczy odbędą się Zaduszki Jazzowe. Bydgoskie Zaduszki to wydarzenie mające ponad 10-letnią tradycję.

5 listopada w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu sprawowana będzie msza wypominkowa w intencji adwokatów izby wrocławskiej. 

Przypomnijmy, że w ostatnim roku odeszli m.in.:

Adw. Jan Piątkowski, polityk, były minister sprawiedliwości, poseł na Sejm I i III kadencji.

Jan Piątkowski po 13 grudnia 1981 był działaczem podziemia. 9 maja 1982 został internowany –przebywał w więzieniu w Grodkowie. Mecenas Piątkowski udzielał bezpłatnie porad prawnych członkom Solidarności, osobom represjonowanym z przyczyn politycznych, był także obrońcą działaczy podziemia przed sądami i kolegiami ds. wykroczeń. W latach 1981–1988 był rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Opolu/p. III RUSW w Nysie w ramach KE krypt. Mecenas.

W 1993 roku Jan Piątkowski był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Wtedy w ramach sprawowanej funkcji 25 września 1993 roku wydał zarządzenie o wszczęciu polskiego śledztwa ws. zbrodni katyńskiej (jedynego polskiego śledztwa w historii), zaś zarządzeniem z 18 października 1993 roku przeniósł śledztwo ws. zbrodni z Grudnia ’70 na Wybrzeżu z Prokuratury Marynarki Wojennej do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz postawił w stan oskarżenia m.in. gen. Wojciecha Jaruzelskiego (b. ministra obrony narodowej), Kazimierza Świtałę (b. ministra spraw wewnętrznych) i Stanisława Kociołka (b. wicepremiera).

Jan Piątkowski został uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

Adw. Maciej Dubois, (urodzony 4 czerwca 1933 roku w Warszawie) był znanym i cenionym warszawskim adwokatem. Studia rozpoczął w 1951 roku na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Po obronie pracy magisterskiej pracował w Zrzeszeniu Prawników Polskich, by potem rozpocząć trzyletnią aplikację adwokacką. Jako adwokat bronił w procesach politycznych w okresie stanu wojennego. Był obrońcą w procesie Konfederacji Polski Niepodległej. Stawał także przed sądem w głośnych procesach, reprezentując m.in. Adama Humera i Lecha Grobelnego. 

Przez całe życie zawodowe adw. Dubois zaangażowany był w działalność samorządową. W latach 1971-1989 pełnił funkcję dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W okresie 1989-1992 był wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Był też sędzią Trybunału Stanu (1989-1990). W roku 1989 został przewodniczącym Społecznej Komisji Pojednawczej, powołanej do przywracania do pracy osób zwolnionych z pracy za działalność polityczną i związkową w latach 1981-1989.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

W 2012 roku ukazał się wywiad-rzeka z adw. Maciejem Dubois, przeprowadzony przez Michała Komara, pt. "Adwokat. Rozmowa o życiu w ciekawych czasach". 

Adw. Lech Gąsecki, sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i były wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Miał 63 lata.

Mecenas Gąsecki był cenionym, lubianym i aktywnym działaczem samorządu adwokackiego. Od 2013 roku był sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Wcześniej pełnił funkcje wicedziekana i rzecznika dyscyplinarnego ORA w Łodzi, był przewodniczącym i członkiem wielu komisji m.in. komisji ds. form wykonywania zawodu, ds. szkolenia aplikantów adwokackich oraz doskonalenia zawodowego adwokatów. Niejednokrotnie był egzaminatorem komisji egzaminacyjnych aplikanckich i adwokackich, a także patronem i wychowawcą młodego pokolenia adwokatów. Zawód wykonywał od 1982 roku. Specjalizował się w prawie cywilnym.

Był arbitrem Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim, Odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”.

Odznaczony przez Naczelną Radę Adwokacką odznaką samorządową „Adwokatura Zasłużonym” oraz przez Prezydenta RP „Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”.

Adw. Jerzy Chmura, znany szczeciński obrońca więźniów politycznych PRL-u, legenda szczecińskiej palestry. W czasie II wojny światowej był żołnierzem AK (pseudonim „Frater”), zaangażowanym w działalność wywiadowczą. Pracował w Zakładach Przemysłu Lotniczego w Rzeszowie, co wykorzystywał w swojej działalności wywiadowczej – przekazywał informacje o produkcji do władz w Londynie.

Od 1962 r. pracował w zespołach adwokackich w Szczecinie oraz jako radca prawny w Polskiej Żegludze Morskiej. Po 1990 r. prowadził własną kancelarię adwokacką.

Po sierpniu 1980 r. został doradcą „Solidarności”. Był obrońcą działaczy solidarnościowych w procesach politycznych m.in. Agnieszki Dąbrowskiej, Edwarda Kaupasa, Aliny Krystosiak, Marzeny Szczeglewskiej i Mieczysława Ustasiaka. Współpracował z Komitetem Helsińskim w Polsce. Za swoją działalność rozpracowywany przez SB i represjonowany orzeczeniami karnoskarbowymi.

W latach 1989-1990 był członkiem Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarności”. W latach ’90 zaangażował się w działalność polityczną. W latach 1991-1993 był senatorem z listy Unii Demokratycznej. W latach 1997-2001 był sędzią Trybunału Stanu.

Wyróżniony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Adwokatura Zasłużonym oraz Medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości. Mec. Chmura miał 91 lat.

Adw. Andrzej Sandomierski, były sekretarz NRA. Miał 63 lata. Był adwokatem izby warszawskiej od roku 1982. W latach 1998-2001 pełnił funkcję sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej, wcześniej, w latach 1986-1989 był sekretarzem prawniczym NRA, w latach 1995-1998 zasiadał w komisji Doskonalenia Zawodowego oraz Komisji ds. Nowelizacji Karnych NRA (2002-2004). Przez wiele lat był wykładowcą w systemie szkolenia aplikantów adwokackich. W latach 1997-2005 był sędzią Trybunału Stanu, a w latach 1988-1998 zasiadał w komisji kodyfikacyjnej ds. reformy prawa karnego przy ministrze sprawiedliwości. W 1987 r. otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, a w 2001 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura Zasłużonym.

Adw. dr Michał Went, prezes Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej, zmarł w wieku 68 lat. Mecenas Went był adwokatem od 1986 roku, przez wiele lat zaangażowany był w działalność samorządu adwokackiego. Od roku 1998 do 2016 był prezesem Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej. W 2010 roku był przewodniczącym Krajowego Zjazdu Adwokatury. Adw. Michał Went był patronem wielu pokoleń aplikantów adwokackich. W 2005 roku został odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Podczas uroczystości jubileuszowych 70-lecia Adwokatury Pomorskiej otrzymał wyróżnienie jubileuszowe od adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA. Był doktorem prawa, specjalizował się w prawie cywilnym.

Adw. dr hab. Monika Zbrojewska. Miała 43 lata. Była sekretarzem Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayera, przez ostatni rok była wiceministrem sprawiedliwości. Związana z Uniwersytetem Łódzkim, była ekspertem prawa karnego. Była absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2001 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, w latach 2002 -2005 odbyła aplikację prokuratorską. W latach 2003 – 2008 była ekspertem Sejmowych Komisji Śledczych, w latach 2006-2014 prowadziła praktykę adwokacką. W roku 2011 r. rozpoczęła współpracę z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury. Była sekretarzem i członkiem Rady Naukowej OBA. Napisała ponad 100 publikacji z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry