Afgańska adwokat zwolniona z ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej

Afgańska adwokat, która przebywała w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej, została zwolniona 8 września br. W jej sprawie interweniował adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Pani mecenas uciekła z Afganistanu z obawy przed prześladowaniami, jakim poddawane są w tym kraju kobiety wykonujące zawód adwokata. Sytuacja ta nasiliła się po przejęciu kontroli przez Talibów.

Do zwolnienia Pani Mecenas doszło dzięki zaangażowaniu i współpracy Fundacji Instytut na rzecz Państwa prawa i Naczelnej Rady Adwokackiej. Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, dziękuje za owocną współpracę prezesowi zarządu Instytutu, dr. Tomaszowi Sieniowi.

Przypomnijmy, że Prezes NRA 6 września br. zwrócił się do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Jarosława Szajnera, o zwolnienie z wyżej wspomnianego ośrodka Pani Mecenas, która uciekła z Afganistanu z obawy przed prześladowaniami, jakim poddawane są w tym kraju kobiety wykonujące zawód adwokata. Sytuacja ta nasiliła się po przejęciu kontroli przez Talibów. Po zapoznaniu się z informacjami o afgańskiej adwokat, która jest członkiem Afghanistan Independent Bar Association, adw. Rosati ocenił, że spełnia ona warunki nadania jej statusu uchodźcy, a jej pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Adw. Przemysław Rosati wystosował także pismo do komendanta Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej, ppłk. Wojciecha Rogowskiego, z tym samym apelem, wskazując przepisy, które pozwalają na zwolnienie cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców przez organ Straży Granicznej w przypadku stwierdzenia, że ze względów prawnych lub faktycznych, wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nie jest możliwe.

(czytaj informację o pismach Prezesa NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski