Akcja edukacyjna #MojaKonstytucja

Komisji ds. Edukacji Prawnej przy Naczelnej Rady Adwokackiej zachęca adwokatów i aplikantów adwokackich do czynnego udziału w akcji Tydzień Konstytucyjny - #MojaKonstytucja, w ramach której prowadzone będą lekcje w szkołach ponadgimnazjalnych na temat znaczenia konstytucji w życiu codziennym.

Wydarzenie organizowane jest w dniach 28 maja – 4 czerwca 2016 roku przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz we współpracy z Komisją ds. Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem zgodziła się objąć prof. Ewa Łętowska.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Organizatorom zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane będzie wśród młodych ludzi świadome obywatelstwo i motywacja do większego zainteresowania sprawami publicznymi. Efektem akcji będzie dodatkowo utrwalenie w świadomości młodych ludzi, że pytania o problemy prawne mogą być z powodzeniem kierowane do adwokatów, którzy są na co dzień dostępni także dla nich oraz ich bliskich.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy wezmą udział w akcji, będą pracowali w oparciu o przygotowany scenariusz zajęć. Pakiet dla prawnika będzie składał się z zagadnień merytorycznych oraz metodologii pracy.

Do prowadzenia lekcji zachęca adw. Anisa Gnacikowska, przewodnicząca komisji ds. edukacji prawnej przy NRA.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie: http://www.stowarzyszenieholda.pl/pl/projekty/tydzień-konstytucyjny

Zainteresowani adwokaci i aplikanci adwokaccy proszeni są o zgłoszenie w terminie do 16 maja 2016 roku.  Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: http://www.stowarzyszenieholda.pl/images/Prawnik-formularz-zgoszeniowy.docx

Dodatkowe pytania proszę kierować bezpośrednio do adwokat Sylwii Gregorczyk-Abram na adres Stowarzyszenia: stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski