Ambasador RP w Wielkiej Brytanii: sytuacja polskich obywateli po Brexicie daleka od stabilnej

Arkady Rzegocki, ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, podziękował Adwokaturze za zainteresowanie sytuacją polskich obywateli po Brexicie, którą ocenia jako daleką od stabilnej. NRA zaproponowała gotowość pomocy w poszukiwaniach rozwiązań natury legislacyjnej dla Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii.

Naczelna Rada Adwokacka przesłała do ambasadora Rzegockiego list z pytaniem o sytuację prawną Polaków w Wielkiej Brytanii po Brexicie, po uroczystościach związanych z Rozpoczęciem Roku Prawniczego (Opening of the Legal Year) w Londynie, w których Adwokaturę reprezentował adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA i gdzie poruszano m.in. prawne kwestie wyjścia Wlk. Brytanii z Unii Europejskiej.

W liście do ambasadora Rzegockiego, sygnowanym przez adw. Grohmana, NRA poprosiła o wszelkie informacje dotyczące potencjalnego dyskryminowania obywateli RP na terenie Wielkiej Brytanii. NRA zadeklarowała, że wykorzysta kontakty z międzynarodowymi organizacjami prawniczymi do wspierania stanowiska polskich władz.

(czytaj list do Ambasadora)

"Ze swej strony pragnę poinformować, że sytuacja obywateli RP oraz innych państw członkowskich UE zamieszkujących Zjednoczone Królestwo, jest w tej chwili daleka od stabilnej. Obywatele muszą wiedzieć, jakie plany ma wobec nich administracja brytyjska oraz jakie będą bezpośrednie skutki Brexit. Naszym zdaniem, prawa nabyte obywateli państw członkowskich muszą być chronione. Rząd brytyjski powinien dbać o wyjaśnienie sytuacji obywateli zamieszkujących Wielką Brytanię na mocy prawa UE. Sytuacja ta będzie przedmiotem negocjacji po uruchomieniu art. 50 TUE, ale naszym zdaniem wszelkie rozstrzygnięcia powinny opierać się na generalnych zasadach pewności prawnej, uzasadnionych oczekiwań oraz rządów prawa" - napisał ambasador Rzegocki.

Ambasador wyraził też wdzięczność za wszelką pomoc w rozwiązywaniu problemów, na jakie napotykają polscy obywatele i przedsiębiorcy w związku z obecnym okresem niepewności.

(czytaj odpowiedź Ambasadora)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski