Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawne

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Jerzy Zięba, wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA, wzięli udział w konferencji Ministra Sprawiedliwości w Popowie, gdzie zaprezentowane zostały wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, przeprowadzonych 29 września 2018 r. oraz wyniki naboru na aplikację sędziowską i prokuratorską w 2018 r. do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Najlepiej wypadli, podobnie jak w latach wcześniejszych, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 85,5 proc. kandydatów. Drugie w kolejności wyniki uzyskali absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,6%), a następnie absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego (72,8%) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (72,5%).

(czytaj informację na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości)

(czytaj analizę wyników w pdf)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry