Ankieta: aplikacje do rozpraw zdalnych - uwagi i zastrzeżenia adwokatów

Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca się do adwokatek i adwokatów z prośbą o nadsyłanie uwag dotyczących  aplikacji używanych obecnie przez sądy przy organizowaniu rozpraw zdalnych.  Opinie zbieranie będą za pośrednictwem formularza kontaktowego Instytutu.

Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad wprowadzeniem na stałe instytucji rozprawy zdalnej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Samo rozwiązanie wydaje się nieuniknione i właściwie wykorzystywane spowodowałoby w wielu przypadkach usprawnienie postępowania zarówno dla stron, sądu, jak i pełnomocników.

W odpowiedzi na zapytanie Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelna Rada Adwokacka przedstawiła stanowisko, z którego treścią można zapoznać się pod linkiem: (przejdź do stanowiska)

Ministerstwo Sprawiedliwości wystosowało również prośbę o uwagi dotyczące aplikacji używanych obecnie przez sądy przy organizowaniu rozpraw zdalnych, w kontekście wytwarzanych przez nie problemów w komunikowaniu się stron i ich pełnomocników z sądem oraz w zakresie dotyczącym spostrzeżeń co do bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych za ich pośrednictwem.

Stąd uprzejma prośba Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA do środowiska adwokackiego o przekazywanie uwag i doświadczeń na adres skrzynki kontaktowej Instytutu:

Instytut-Inwestycje

Wnioski z przekazanych przez Państwa uwag, zebrane w jednym wystąpieniu, będą udostępnione Ministerstwu Sprawiedliwości do wykorzystania przy konstruowaniu nowych rozwiązań.

Szczególnie cenne będą uwagi Państwa uwzględniające aplikacje stosowane w różnych miejscach kraju, w celu ewentualnego ustalenia, która z tych aplikacji działa najsprawniej i mogłaby być sugerowana jako baza do przyjęcia jednolitego systemu dla wszystkich sądów powszechnych w Polsce.

 

adw. Dorota Kulińska

dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski