Ankieta dotycząca nadzoru funkcjonowania służb specjalnych

Naczelna Rada Adwokacka zachęca do udziału w ankiecie, której wyniki będą stanowiły podstawę do sformułowania ocen działalności służb specjalnych prowadzących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej czynności operacyjno-rozpoznawcze.

W celu wypracowania optymalnego modelu nadzoru nad służbami specjalnymi w Polsce oraz propozycji służących wzmocnieniu ochrony praw i wolności obywatelskich Naczelna Rada Adwokacka podjęła współpracę w tym zakresie z Najwyższą Izbą Kontroli, która w dniu 14 lutego 2022 r. rozpoczęła kontrolę pt. „Realizacja zadań związanych z koordynacją, nadzorem i kontrolą funkcjonowania służb specjalnych prowadzących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej czynności operacyjno-rozpoznawcze”.

Najwyższa Izba Kontroli oczekuje, że prowadzona kontrola pozwoli na obiektywną ocenę funkcjonujących mechanizmów nadzoru służb specjalnych, a także na wypracowanie propozycji służących wzmocnieniu ochrony praw i wolności obywatelskich, przy jednoczesnym zagwarantowaniu uprawnień służb specjalnych niezbędnych dla ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwa obywateli.

W związku z powyższym, w celu wypracowania najlepszego modelu kontroli i nadzoru nad działaniami służb specjalnych w Polsce, Najwyższa Izba Kontroli pragnie poznać doświadczenia i opinie, wynikające z wykonywania zawodu adwokata.

Mamy pełną świadomość, że poruszana tematyka dotyczy bardzo wrażliwych kwestii, a także tajemnic zawodowych. Gdyby więc udzielenie odpowiedzi na którekolwiek z poniższych pytań nie było możliwe, prosimy o jego pominięcie i odniesienie się do pozostałych zagadnień.

Naczelna Rada Adwokacka na bazie wyników ankiety oraz po publikacji wyników kontroli prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli przedstawi projekt zmiany przepisów regulujących działalność służb specjalnych w Polsce, w tym dotyczących modelu nadzoru nad służbami specjalnymi oraz propozycji służących wzmocnieniu ochrony praw i wolności obywatelskich.
Ankieta jest w pełni anonimowa, jej wyniki będą prezentowane wyłącznie w ujęciu zbiorczym.

 

Link do ankiety: (przejdź do ankiety)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry