Ankieta nt. pytań prejudycjalnych i prawa unijnego dla ochrony praw człowieka

Komisja Praw Człowieka przy NRA zachęca do wypełniania ankiety Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dla projektu badawczego „Nie tylko Strasburg? alternatywne międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka”. 

Celem badania ankietowego jest poznanie opinii adwokatów, radców prawnych i sędziów na temat znaczenia procedury pytań prejudycjalnych oraz prawa unijnego dla ochrony praw człowieka, jak również identyfikacja problemów związanych ze stosowaniem prawa UE w tym zakresie.

Projekt „Nie tylko Strasburg? alternatywne międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka” realizowany jest przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Clifford Chance Foundation.

Ankieta jest w pełni anonimowa. Przesłane odpowiedzi, po ich zbiorczym opracowaniu, zostaną usunięte, nie później niż do 30 września 2018.

Ankieta składa się z 14 pytań, termin jej wypełnienia mija 15 maja 2018 r.

(link do ankiety)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry