Apel do MS w sprawie zaległych należności ze strony sądów

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Jacek Trela - zwrócił się do ministra sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro - o podjęcie działań w celu spowodowania wypłaty zaległych należności przez sądy dla adwokatów z tytułu wypełnianych przez nich funkcji pełnomocników lub obrońców wyznaczonych z urzędu.

Prezes NRA tłumaczy, że rzesza adwokatów oczekuje na wynagrodzenie za pomoc prawną udzieloną z urzędu przez okres sięgający kilku miesięcy, a w obliczu ograniczenia aktywności sądów można oczekiwać, że problem ten ulegnie nasileniu. Prezes Trela dodaje, że intencją wystąpienia nie jest uzyskanie na rzecz członków samorządu zawodowego ponadnormatywnych świadczeń, lecz świadczeń im należnych i zalegających w czasie.

czytaj pismo Prezesa NRA do MS

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry