Apel do Premiera RP o podjęcie działań zmierzających do udzielenia czasowej ochrony cudzoziemcom


Z apelem o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do udzielania czasowej ochrony cudzoziemcom masowo przybywających do Polski z Ukrainy zwrócił się do Premiera RP, Mateusza Morawieckiego,  adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Czasowa ochrona pomoże w legalizacji pobytu uchodźców, w tym także w znalezieniu przez nich zatrudnienia. Pismo w tej sprawie zostało przesłane 27 lutego br.

Prezes NRA, wskazując na obecną sytuację na granicy polsko-ukraińskiej, przez którą obywatele Ukrainy uciekają przed wojną i przewidywany w niedalekiej przyszłości kryzys uchodźczy, zwraca się z apelem, by Rada Ministrów skorzystała z możliwości, jaką daje ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP z 13 czerwca 2003 r.

Art. 107 i art. 106 tej ustawy mówi o możliwości udzielenia ochrony czasowej na podstawie i w granicach określonych w decyzji Rady Unii Europejskiej, przez okres wskazany każdorazowo w tej decyzji, a także o  możliwości wydania rozporządzenia o czasowej ochronie cudzoziemców, którzy opuścili swój kraj pochodzenia z powodu obcej inwazji i wojny. Rozporządzenie może m.in. rozszerzać zakres tej ochrony.

Ochrona czasowa udzielana jest do chwili, gdy możliwy stanie się powrót cudzoziemców do uprzedniego miejsca ich zamieszkania, jednakże nie dłużej niż na okres roku (po którym to czasie można przedłużyć ten okres maksymalnie o dodatkowy rok).

Co istotne, osoby objęte tą formą ochrony mogłyby stosunkowo szybko podjąć pracę lub wykonywanie działalności gospodarczej, a to z kolei przyniesie profity również polskiej gospodarce, gdzie w dalszym ciągu brakuje pracowników w wielu branżach – wskazuje adw. Przemysław Rosati.
Pracując lub prowadząc działalność gospodarczą legalnie, cudzoziemcy odprowadzaliby także w ostatecznym rozrachunku podatki w Polsce. Przyznanie ochrony w tym trybie ureguluje w stopniu podstawowym ich sytuację prawną.

Prezes NRA podkreśla, że przyjęcie takiego rozwiązania nie wymaga wszczynania i prowadzenia długotrwałych postępowań, nie obciąża nadmiernie administracji i nie doprowadzi do niewydolności systemu w tym zakresie. - Biorąc pod uwagę obecną sytuację i informacje przekazywane przez Koleżanki i Kolegów adwokatów, którzy są na wschodniej granicy naszego kraju, jest to szybkie i racjonalne rozwiązanie. Wprowadzenie tej formy ochrony będzie adekwatną odpowiedzią na zaistniałą sytuację, która nie będzie też wymagała nadmiernych zmian legislacyjnych w dotychczasowym systemie prawnym – zaznacza adw. Rosati.

 

 (czytaj pismo do Premiera RP)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry