Apel do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustawy zmieniającej przepisy podatkowe


Prezesi samorządów zawodowych: doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz notariuszy wystosowali apel do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustawy, nakładającej obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych klientów przez świadczących usługi doradztwa podatkowego.

Chodzi o przyjętą przez Senat 26 października br. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Wymienione środowiska prawnicze mają zdecydowanie krytyczne stanowisko wobec jej zapisów w zakresie obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Zdaniem sygnatariuszy apelu, będzie to stanowiło bardzo gruntowną zmianę dla wszystkich osób świadczących i korzystających z usług doradztwa podatkowego. Przyjęta w pospiesznym trybie ustawa posługuje się bardzo ogólnym językiem co wprowadzi dużą niepewność w obrocie gospodarczym. Nie sposób przewidzieć, jakie skutki dla finansów publicznych przyniesie zdecydowane wyjście poza minimalny zakres transpozycji unijnej dyrektywy dot. raportowania schematów podatkowych. Natomiast z pewnością będzie to stanowiło poważne obciążenie finansowo-organizacyjne dla przedsiębiorców i administracji.

Apelujący zwracają też uwagę, że przyjęte rozwiązania mogą, wbrew intencjom ustawodawcy, prowadzić do przekazywania organom podatkowym poufnych informacji osób korzystających z usług wymienionych zawodów. Tym samym istotnie naruszona zostanie fundamentalna wartość dla właściwego funkcjonowania zawodów zaufania publicznego, jaką jest tajemnica zawodowa. Jej trwałość stanowi podstawową gwarancję ochrony interesów podatnika i obywatela w relacji z aparatem państwowym.

Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego apelują do Prezydenta o niepodpisywanie ustawy i skorzystanie z prerogatywy określonej w art. 122 ust. 5 Konstytucji RP.

(czytaj apel)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry