Apel NRA i KRRP do Prezydenta o wstrzymanie się z mianowaniem nowych sędziów do SN

Prezesi Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych - adw. Jacek Trela i r.pr. Maciej Bobrowicz wystosowali do Prezydenta RP Andrzeja Dudy list, w którym apelują o niemianowanie nowych sędziów Sądu Najwyższego, do czasu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, który ma rozstrzygnąć zagadnienia prejudycjalne przedstawione przez Sąd Najwyższy.

Prezesi uważają, że obecny, niezwykle pośpieszny i nietransparentny proces oceniania nowych kandydatów na sędziów do Sądu Najwyższego stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. Podważa on bowiem fundamenty, na których opiera się zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.

W liście wskazano, że obywatele mają prawo oczekiwać, że wybór sędziów będzie odbywać się według najwyższych standardów.

Czytaj list

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry