Apel Prezesa NRA o zmiany w usprawiedliwianiu nieobecności adwokatów na rozprawach

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela, wystosował apel o zmiany w usprawiedliwianiu nieobecności adwokatów na rozprawach sądowych, mając na uwadze obecne zagrożenie zakażeniem koronawirusem i konieczność opieki nad dziećmi w wieku szkolnym. Apel został wystosowany do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezesów Sądów Apelacyjnych.

Prezes NRA zwraca się także z apelem o podjęcie środków zapobiegawczych wobec ryzyka, jakie niesie przebywanie większej liczby osób w jednym miejscu i o ograniczenie pracy wymiaru sprawiedliwości w najbliższych tygodniach do posiedzeń niejawnych oraz zdjęcia z wokandy wyznaczonych terminów posiedzeń jawnych.

(czytaj apel Prezesa NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry