Apel 17 prezesów samorządów do premier Ewy Kopacz

Prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego wystosowali wspólnie apel do premier Ewy Kopacz, będący sprzeciwem wobec podejmowanych ostatnio w pośpiechu i ze szkodą dla zasady tworzenia dobrego prawa działań legislacyjnych oraz prośbą o działania naprawcze. Pod apelem podpisał się m.in. adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego zwracają uwagę na projekt ustawy o Policji, którego zapisy dają upoważneinie Policji, ABW, AW, CBA i innym służbom oraz organom kontroli skarbowej w kwestiach związanych z kontrolą operacyjną, w tym także w zakresie danych telekomunikacyjnych.

Poddają też uwadze premier Ewie Kopacz ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności adwokatów i radców prawnych.

"Przedstawiając trzy przykłady złego działania rządzących, zwracamy się do Pani Premier o podjęcie działań naprawczych, które usuną opisane nieprawidłowości" - czytamy w apelu, podpisanym przez 17 prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego.


(czytaj apel samorządów)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/