Apel środowisk prawniczych o rozwiązanie kryzysu konstytucyjnego

Przedstawiciele środowisk prawniczych, w tym Naczelnej Rady Adwokackiej, podpisali apel o rozwiązanie narastającego kryzysu prawniczego. Nie opowiadając się po żadnej stronie sporu politycznego, zgłaszają gotowość pomocy w pracach nad jego rozwiązaniem. 

Sygnatariusze apelu przypominają, że respektowanie opartej na art. 10 Konstytucji RP zasady rozdziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej służy każdej z tych władz i leży w najlepiej pojętym interesie wszystkich obywateli naszego kraju. Szacunek dla porządku prawnego, którego fundament stanowi Konstytucja RP, towarzyszyć powinien działaniom wszystkich zaangażowanych w sprawowanie władzy sił politycznych.

Przyjmując, że gwarancją zachowania standardów demokratycznego państwa prawnego jest kontrola konstytucyjności ustaw – sprawowana zarówno przez Trybunał Konstytucyjny, jak i w dozwolonym prawem zakresie przez niezależne sądy RP – wyrażamy oczekiwanie, że żadna władza polityczna nie będzie podważać tego aksjomatu. 

Dostrzegając impas prawny i polityczny oraz jego dalekosiężne konsekwencje – także na arenie międzynarodowej – zwracamy się do wszystkich sił politycznych, a zwłaszcza do przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych o podjęcie konstruktywnego dialogu z przedstawicielami środowisk prawniczych celem zapobieżenia zagrażającemu naszemu społeczeństwu chaosowi prawnemu - czytamy w apelu, podpisanym przez dziewiętnastu sygnatariuszy. Są wśród nich adwokaci, sędziowie, radcy prawni i przedstawiciele władz wydziałów prawa uczelni wyższych. 

(zobacz apel i listę sygnatariuszy)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/