Aplikanci będą mogli udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa przyjęła poprawkę, mówiącą, że aplikanci adwokaccy i radcowscy będą mogli udzielać porad prawnych w tym systemie. Kolejne posiedzenie podkomisji, w którym samorząd adwokacki reprezentował adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, odbyło się 11 czerwca. 

W dyskusji wzięli udział: przedstawiciel ministerstwa sprawiedliwości min. Jerzy Kozdroń, przedstawiciele ministerstwa finansów dyrektor Mirosław Stasiak, Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz reprezentanci organizacji pozarządowych oraz Związku Powiatów Polskich. Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie z prac tej Podkomisji dla Komisji Sejmowych: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Podczas czwartkowego posiedzenia przyjęto poprawkę, mówiącą, że aplikanci adwokaccy i radcowscy będą mogli udzielać nieodpłatnej przesądowej pomocy prawnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z upoważnienia adwokata lub radcy prawnego. Problem wynagrodzenia aplikantów pozostanie w gestii umowy między adwokatem a jego aplikantem.

Adw. Jacek Trela zwracał uwagę na zapis mówiący o pomocy prawnej udzielanej w tym systemie przez magistrów prawa z trzyletnim stażem, który kłóci się z ogólną zasadą, by była to pomoc świadczona na najwyższym, profesjonalnym poziomie. Postulował, by tak jak w przypadku aplikantów, mogli oni udzielać porad jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o ile nie w ogóle wycofać się z zapisu o magistrach prawa z trzyletnim stażem.

Kwestia przedmiotowego zakresu nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej – czyli np. czy w jej ramach osoba uprawniona może oczekiwać przygotowania pierwszego pisma procesowego – czemu przeciwny jest samorząd adwokacki – będzie rozpatrywana na kolejnych etapach pracy nad projektem ustawy.

Kolejna debata odbędzie się za dwa tygodnie na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry