Berlin: polsko-niemiecki okrągły stół adwokatów

Na zaproszenie Adwokatury niemieckiej przedstawiciele polskiej Adwokatury wzięli udział 4 grudnia w Berlinie w spotkaniu, które miało charakter okrągłego, polsko-niemieckiego stołu.

Miało ono miejsce w siedzibie Bundesrechtsanwaltskammer - Niemieckiej Federalnej Izby Adwokackiej. Przy okrągłym stole usiedli adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, oraz m.in. dr Ulrich Wessels, prezes Niemieckiej Federalnej Izby Adwokackiej, dr Frank Engelmann, prezes Rady Adwokackiej w Brandenburgu, a także przedstawiciele Komisji Praw Człowieka Federalnej Izby i Stowarzyszenia Obrońców Karnych w Berlinie.
 
W trakcie ożywionej dyskusji omawiano sytuację w Sądzie Najwyższym w Polsce oraz obecny status prawny sędziów SN, a także kwestię Krajowej Rady Sądownictwa oraz jej niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Przedmiotem rozmów były też pytania prejudycjalne, skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Naczelny Sąd Administracyjny. Niemieccy prawnicy zainteresowani byli także sprawą postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i adwokatów w kontekście utworzonej przy Sądzie Najwyższym Izby Dyscyplinarnej. Rozmawiano również nt. ochrony poufności komunikacji między adwokatem i klientem w Polsce.
 
Na koniec spotkania omówiono perspektywę dalszych kontaktów między adwokatami niemieckimi i polskimi, w tym plany wspólnych seminariów.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry