Biegli rewidenci dołączyli do Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Polska Izba Biegłych Rewidentów dołączyła do Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Pod dokumentem przystąpienia podpis złożyła Barbara Misterska-Dragan, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wydarzenie miało miejsce podczas posiedzenia Porozumienia Samorządów 6 grudnia w siedzibie NRA w Warszawie w trybie hybrydowym.

Spotkanie otworzył adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i jednocześnie przewodniczący Porozumienia, zaś samo posiedzenie poprowadziła adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, sekretarz Porozumienia.

Uczestnicy spotkania rozpoczęli przygotowania do organizacji Dnia Otwartego zawodów zaufania publicznego. Omówiono także uwarunkowania prawne i realizację doskonalenia zawodowego w poszczególnych samorządach.

Duża część posiedzenia została poświęcona omówieniu istoty samorządności zawodowej w kontekście zasad deontologii zawodowej, odpowiedzialności, ryzyka wiążącego się z wykonywaniem zawodu oraz zaufania.

Wśród tematów poruszono kwestie związaną z dostępem do wykonywania zawodu zaufania publicznego oraz inicjatywy poszczególnych samorządów  w pozyskaniu młodych adeptów.

Omówiono też problematykę tajemnicy i odpowiedzialności zawodowej.

Porozumienie tworzą: Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Aptekarska, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada Komornicza, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Polskiej Izby Urbanistów, Izba Architektów RP, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Rada Fizjoterapeutów oraz Krajowa Rada Kuratorów.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry