Centralne obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej


Gala Jubileuszowa 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej odbędzie się 23 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Weźmie w niej udział prawie 300 gości, m.in. przedstawicieli władz państwowych, sądownictwa oraz międzynarodowych organizacji prawniczych.

Obchody rozpoczną się mszą świętą w Archikatedrze Warszawskiej pw. św. Jana Chrzciciela, w intencji Adwokatury Polskiej, której przewodniczyć będzie Metropolita Warszawski, kard. Kazimierz Nycz.

Tego dnia, również w Archikatedrze Warszawskiej o godz. 16.15 odbędzie się koncert, na który Naczelna Rada Adwokacka zaprasza wszystkich członków Palestry, mieszkańców Warszawy i turystów. Wystąpi chór pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego i Justyny Pakulak oraz wybitni artyści: Paulina Maciołek - sopran (Akademia Muzyczna w Krakowie, Opera Krakowska) Daria Proszek - mezzosopran (Akademia Muzyczna w Krakowie, Opera Krakowska) Stanisław Kuflyuk - tenor (Opera Narodowa w Warszawie) Piotr Rachoń – organy. W programie: G.F. Händel, J.S. Bach, W. A. Mozart, G.B. Pergolesi i inni.

W przeddzień uroczystości na Zamku Królewskim, 22 listopada od godz. 16.00 do 24.00 na stadionie PGE Narodowy wyświetlony zostanie napis: „100-lecie Adwokatury”. Aby uczcić 100-lecie samorządu adwokackiego m.in. katowicki „Spodek” oraz filharmonia szczecińska zostaną podświetlone na zielono (tradycyjnie kolor przynależny zawodowi adwokata ze względu na kolor żabotu przy todze).

100-lecie Odrodzonej Adwokatury Polskiej samorząd adwokacki świętował od stycznia tego roku pod hasłem: „Adwokat blisko społeczeństwa”. Zarówno wydarzenia centralne, jak i lokalne, skierowane były przede wszystkim do obywateli. W ramach obchodów samorząd adwokacki zorganizował grę miejską w Bydgoszczy, w Toruniu ubrano w togę pomnik Mikołaja Kopernika, przypominając, że uczony był astronomem, ale też prawnikiem. Odbyły się pikniki, wystawy, konferencje naukowe, a na murze Stoczni Gdańskiej odsłonięto tablicę upamiętniającą adwokatów – obrońców politycznych.

Dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych, gimnazjalistów i licealistów Naczelna Rada Adwokacka przeprowadziła konkurs na esej na temat roli adwokata w życiu społecznym. Adwokaci uczestniczyli w Objazdowym Festiwalu Watch Docs, gdzie rozmawiali o roli adwokata i o prawach człowieka w kontekście prezentowanych filmów dokumentalnych. Henryk Sawka przygotował dla Adwokatury okolicznościowe rysunki, zaś Poczta Polska wydała jubileuszową kartę pocztową.

Adwokatura Polska została utworzona 24 grudnia 1918 r., kiedy to Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret o Statucie Tymczasowym Palestry Państwa Polskiego. Wydarzenie to wprowadziło nowoczesny samorząd adwokacki w odrodzonym Państwie.

Sto lat temu adwokaci aktywnie włączyli się w budowę państwa prawa. Byli ministrami, marszałkami Sejmu, prezydentami miast czy prezesami sądów, w tym Sądu Najwyższego. Ponieśli największe straty wśród inteligencji polskiej w czasie II wojny światowej – zginęło ponad 50% adwokatów i ponad 90% aplikantów adwokackich. Po wojnie środowisko adwokackie zapisało piękną kartę historii dopominając się o prawa i wolności obywatelskie, występując jako obrońcy polityczni. Byli wśród nich m.in.: adw. Stanisław Hejmowski – obrońca robotników poznańskich z 1956 roku, adw. Aniela Steinsbergowa – obrończyni strajkujących studentów z 1968 r., adw. Władysław Siła-Nowicki i adw. Anna Bogucka-Skowrońska – obrońcy członków Solidarności, adw. Ewa Celińska-Milewska – obrończyni robotników radomskich w czerwcu 1976 r., adw. Jan Olszewski, adw. Edward Wende, adw. Andrzej Grabiński i adw. Krzysztof Piesiewicz – występujący w procesie przeciwko zabójcom ks. Jerzego Popiełuszki. Wreszcie to adwokaci podejmowali działania odbudowy demokracji pod koniec lat 80-tych. Uczestniczyli w obradach Okrągłego Stołu i kształtowali III RP jako premierzy (Jan Olszewski), ministrowie (m.in. Zbigniew Dyka, Andrzej Marcinkowski), posłowie i senatorowie.

Dzisiaj Adwokatura Polska liczy ponad 25 tys. adwokatów i aplikantów adwokackich. Połowa środowiska to trzydziesto- i czterdziestolatkowie. W ostatnich latach wyrównał się parytet płci. Pań adwokat i aplikantek jest w polskiej palestrze ponad 11,5 tys. Adwokatura Polska nadal zabiera głos w sprawach dotyczących demokratycznego państwa prawa, przestrzegania praw i wolności obywatelskich, bierze udział w pracach legislacyjnych, a przede wszystkim - zawsze stoi po stronie obywatela.

Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Przez ostatnie sto lat samorząd adwokacki starał się jak najlepiej wywiązywać z postawionych mu zadań, takie też plany Adwokatura Polska ma na kolejnych 100 lat.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry