Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej zaprasza do współpracy prawników i tłumaczy

Z inicjatywy adw. Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej oraz r.pr. Włodzimierza Chróścika, prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, powstało Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej. Prawnicy ze wszystkich samorządów prawniczych oraz innych organizacji, a także tłumacze znający język ukraiński, zaproszeni są do współpracy z Centrum w charakterze wolontariatu. Adres strony internetowej Centrum: www. prawnicyukrainie.pl.

Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej powstało, by udzielać w Polsce pomocy prawnej pro bono osobom poszkodowanym wojną w Ukrainie. Działa poprzez ogólnopolską infolinię - +48 800 088 544 - oraz ulokowane w całym kraju punkty informacji prawnej.

Wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych udzielają eksperci-wolontariusze – adwokaci, radcy prawni oraz przedstawiciele wszystkich zawodów i stowarzyszeń prawniczych oraz prawnicy organizacji pozarządowych.

Centrum będzie działać tak długo, jak długo Ukrainkom i Ukraińcom, szukającym w Polsce bezpiecznego schronienia, potrzebna będzie pomoc prawna.

Wolontariusze zachęcani są także do zgłaszania punktów pomocy prawnej w poszczególnych miejscowościach na terenie całej Polski, które zostałyby włączone do bazy punktów koordynowanych przez Centrum. Pozwoli to zbudować mapę pomocy prawnej w Polsce.

Formularz rejestracyjny dla prawników zarówno zgłaszających punkt prawny, jak i wyrażających chęć współpracy z punktem koordynowanym przez Centrum, dostępne są pod adresem: (przejdź do strony z formularzem)

Osoby działające w ramach Centrum będą rozwiązywać problemy prawne zgłaszane przez dzwoniących na specjalnie utworzoną ogólnopolską infolinię pod numerem +48 800 088 544, działającą w godz. 10:00-19:00. Na infolinię mogą bezpośrednio dzwonić obywatele Ukrainy, którzy poszukują pomocy prawnej np. z prawa rodzinnego i w ramach Centrum będą łączeni z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie.

Adres mailowy Centrum: prawnicy.ukrainie@kirp.pl

Celem działania Centrum jest również zbieranie informacji od osób udzielających pomocy prawnej i zapewnienie im bieżącego wsparcia.

W ramach Centrum będą tworzone, ujednolicane i tłumaczone na język ukraiński wzory umów i dokumentów ułatwiających załatwianie urzędowych formalności.

Centrum zapewni organizację praktycznych szkoleń, niezbędne materiały informacyjne oraz dostęp do grupy dyskusyjnej.

 

(przejdź do strony Centrum)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry