Delegacja amerykańska w Centrum Mediacyjnym przy NRA

Mediacja w Polsce stała się przedmiotem badania grupy amerykańskich słuchaczy studiów podyplomowych z American University z Waszyngtonu. 13 marca spotkali się z adw. Katarzyną Przyłuską-Ciszewską, prezesem Centrum Mediacyjnego przy NRA w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej. 

W spotkaniu udział wzięli Miles Painter, Lyndsey Romick, Kyle Gibson i Irina Balytsky. Goście rozmawiali o prawnej i praktycznej stronie prowadzenia postępowań mediacyjnych, o roli prawników w mediacji i o działalności Centrum Mediacyjnego. Wyniki badania zleconego przez amerykańską organizację JAMS Foundation: www.jamsadr.com dla projektu: “Mediation: Measuring Impact and Building Capacity to Institutionalize Mediation Globally” posłużą do sporządzenia wskazówek, jak instytucjonalizować mediację i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów w krajach, gdzie znajdują się one w początkowej fazie rozwoju.

Maciej Tański, mediator

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/