Cyfryzacja Adwokatury: od 9 stycznia do pobrania mLegitymacje adwokata i aplikanta

  • Od 9 stycznia 2023 r. adwokat, aplikant adwokacki i prawnik zagraniczny mogą pobrać mLegitymację w ramach publicznej aplikacji mobilnej mObywatel.
  • Korzystanie z mLegitymacji adwokata, aplikanta adwokackiego i prawnika zagranicznego określa uchwała Prezydium NRA z 8 grudnia 2022 r.
  • Negocjacje z Ministerstwem Cyfryzacji oraz koordynację projektu prowadził adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
  • To kolejny, ważny krok w procesie cyfryzacji Adwokatury.


Od 9 stycznia 2023 r. adwokat, aplikant adwokacki i prawnik zagraniczny mogą pobrać, a następnie posługiwać się mLegitymacją, wykazując swoje uprawnienia do wykonywania zawodu w ramach całego systemu wymiaru sprawiedliwości i przed organami administracji publicznej.

- To kolejny, ważny krok w procesie cyfryzacji Adwokatury, który robimy razem – mówi adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zachęcając do pobrania aplikacji i posługiwania się elektroniczną legitymacją.  – Nasz cyfrowy portfel z dokumentami w coraz szerszym zakresie mieści się w telefonie, od nowego, 2023 roku dodajemy do niego legitymację adwokacką i aplikancką. To zasługa długiego procesu negocjacji i pracy nad udostępnieniem tej usługi, za co dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces.

mLegitymacja w ramach publicznej aplikacji mobilnej mObywatel jest dostępna dzięki wymianie informacji dotyczących statusu zawodowego adwokatów i prawników zagranicznych oraz statusu aplikantów adwokackich między aplikacją mobilną mObywatel a elektronicznym Systemem Obsługi Adwokatury (e-SOA). Podstawą wymiany tych informacji jest numer PESEL prawnika i jego posiadanie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z tej usługi.

mLegitymacja jest dostępna w aplikacji mObywatel dla:
•    adwokata wykonującego zawód,
•    aplikanta, w tym aplikanta na stażu (oprócz aplikantów na urlopie dziekańskim),
•    prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną, posiadającego nr PESEL.

UWAGA: użytkownicy aplikacji mObywatel, w celu uzyskania dostępności (wyświetlenia) mLegitymacji w portfelu dokumentów powinni zaktualizować aplikację mObywatel, co pozwoli na dodanie tego dokumentu w mObywatelu.  


mLegitymacja adwokacka zawiera: imię (imiona) i nazwisko, wizerunek twarzy pobrany z aplikacji mObywatel oraz numer wpisu na listę adwokatów danej izby adwokackiej, której adwokat jest członkiem.

mLegitymacja aplikanta adwokackiego zawiera: imię (imiona) i nazwisko, wizerunek twarzy pobrany z aplikacji mObywatel oraz numer wpisu na listę aplikantów adwokackich danej izby adwokackiej, której aplikant adwokacki jest członkiem.

Aplikacja mObywatel dostępna jest poprzez sklepy z aplikacjami: App Store oraz Google Play; na urządzenia mobilne (smartfony) z systemem operacyjnym Android oraz iOS. Informacja o dostępności aplikacji dla danej wersji systemu operacyjnego znajduje się we właściwym sklepie z aplikacjami.

Link do informacji o aplikacji mObywatel na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/mobywatel

Osoby, które nie posiadają numeru PESEL (np. niektórzy prawnicy zagraniczni) lub osoby, które nie mają wprowadzonego numeru PESEL w e-SOA albo ich numer wprowadzono nieprawidłowo, nie będą mogły otrzymać elektronicznej legitymacji w aplikacji mObywatel.

Jeśli przy pobieraniu mLegitymacji wystąpi błąd (przy spełnieniu warunków: pobrana i aktywna aplikacja mObywatel, adwokat wykonujący zawód, aplikant nie będący na urlopie dziekańskim i prawnik zagraniczny udzielający pomocy prawnej oraz posiadający numer PESEL), należy skontaktować się z właściwą sobie okręgową radą adwokacką w celu sprawdzenia prawidłowości wprowadzonego numeru PESEL w e-SOA.

Negocjacje z Ministerstwem Cyfryzacji prowadził adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, który podpisał także umowę umożliwiającą wdrożenie tej usługi oraz koordynował realizację całego projektu.

Prezes NRA dziękuje za wkład pracy przy projekcie: adw. Michałowi Szpakowskiemu, członkowi NRA i przewodniczącemu Komisji Informatyzacji NRA oraz Panu Łukaszowi Możejko z biura NRA.

Zasady dotyczące korzystania z mlegitymacji określa uchwała Prezydium NRA z 8 grudnia 2022, w paragrafach 3 i 6.

 


(pobierz uchwałę Prezydium NRA z 8 grudnia 2022 r.)

 

 

 

Nagranie na YouTube:

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry