Czerwcowy numer Palestry


Ukazał się czerwcowy numer Palestry.

W najnowszym numerze czytelnik znajdzie tekst apl. adw. doktoranta UW Artura Kruszewskiego pt. "Wykorzystanie nagrań wykonanych bez zgody osoby nagrywanej w postępowaniu cywilnym", a także artykuł adw. Marcina Piotrowskiego "Krytycznie o trybie ścigania przestępstwa zgwałcenia".

W dziale "Ważne dla praktyki" w tym miesiącu tekst r.pr. Lucyny Łuczak-Noworolnik oraz adw. Andrzeja Filipa Żurawskiego "Jak skutecznie dochodzić należności od zagranicznych kontrahentów – narzędzia informatyczne usprawniające pracę pełnomocnika profesjonalnego w sporach transgranicznych".

Ponadto w dziale "Przed zjazdem i zgormadzeniami" znajduje się tekst adw. Jana Kuklewicza i adw. Marcina Imiołka pt.: "Adwokatura wobec zmian". Autorzy tekstu chwalą działania publiczne Adwokatury – Naczelnej Rady Adwokackiej i jej przedstawicieli lub poszczególnych członków. "Stosowne uchwały i publikacje oraz wypowiedzi będące komentarzami dla aktualnie rozgrywających się wydarzeń, udział w posiedzeniach o charakterze ustrojowym przed Trybunałem Konstytucyjnym, podczas których mogliśmy obserwować wzorową postawę pełnomocników wcielających się w rolę amicus curiae, ilustrują wartość merytoryczną opinii i wystąpień. (...) Szczególny rezultat tej działalności obserwujemy, śledząc informacje, artykuły prasowe oraz przede wszystkim bieżące komentarze, związane z burzliwą debatą publiczną nad wydarzeniami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego, uchwalaniem kolejnych ustaw, niepokojąco zmieniających obraz systemu instytucji zakotwiczonych konstytucyjnie, z których to doniesień co rusz słyszymy o stanowisku Naczelnej Rady Adwokackiej względem analizowanych zagadnień, prezentowanym obok stanowisk Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa czy Rzecznika Praw Obywatel skich. Jest to niewątpliwie efekt merytoryczności – wolnej od koniunkturalizmu – głosu Adwokatury względem tych licznych i, zdaje się, już niekontrolowanych zmian, ale także wyraz niezbędnej współcześnie aktywności i odwagi" - czytamy w artykule. 

W numerze także recenzja monografii o Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie autorstwa adw. Andrzeja Bąkowskiego oraz recenzja Wojciecha Marchwickiego i Marka Niedużaka na temat publikacji "Zbiory orzecznictwa Becka, Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo".

Z dumą dodamy, że autorką okładki najnowszej "Palestry" jest nasza koleżanka z biura prasowego - Izabela Matjasik.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/