Czy i jak można łączyć zawód adwokata z innymi zajęciami?

Czy i jak można łaczyć zawód adwokata z innymi zajęciami? - na to pytanie odpowiadają adw. prof. dr hab. Piotr Kardas i adw. prof. dr hab. Jacek Giezek w artykule, który ukazał się 12 listopada na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

"Nowy Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej odchodzi od wyliczenia zajęć niedozwolonych, zastępując je rozbudowanymi przesłankami. Możliwość łączenia zawodu adwokata z wykonywaniem innych zajęć to jedna z istotniejszych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych regulacji kodeksu etyki adwokackiej. Odnosi się do adwokackich imponderabiliów. Jej kształt decyduje o pozycji i charakterze zawodu adwokata i wpływa na jego społeczny odbiór. Ma znaczenie dla każdego członka palestry, przesądza bowiem o tym, czy i pod jakimi warunkami można pełnić określone funkcje lub wykonywać inne, niezawiązane z profesją zajęcia" - czytamy w tekście.

Artykuł jest skróconą wersją tekstu, który został opublikowany na stronie adwokatura.pl pt. "O etycznych i deontologicznych podstawach obowiązującego adwokatów zakazu łączenia zajęć" (czytaj tekst ze strony adwokatura.pl)

 

(czytaj tekst opublikowany w DGP - na stronie portalu)

(czytaj tekst opublikowany w DGP - strona 1)

(czytaj tekst opublikowany w DGP - strona 2)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry