Czy Karta Praw Podstawowych chroni polskich obywateli?

Godność człowieka, wolność, równość, solidarność prawa obywatelskie, prawo do rzetelnego procesu sądowego to podstawowe treści Karty Praw Podstawowych. Czym jest ten dokument? Jak się ma do polskiego porządku prawnego? Czy któreś z jej zapisów są ograniczone w Polsce? Odpowiedzi na te pytania mają paść podczas konferencji 14 marca w Warszawie. 

Po wielu latach, które minęły od głośnej debaty wokół podpisania przez nasz kraj Karty Praw Podstawowych, dokument ten nadal jest wielką niewiadomą dla większości społeczeństwa.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od ponad dekady, w 2014 roku przewodniczącym Rady Europejskiej został polski premier Donald Tusk, nasi politycy zajmują wysokie stanowiska unijne, a jednak przy ratyfikowaniu ważnych europejskich dokumentów widać, jak niewiele opinia społeczna wie o przepisach, które dotyczą każdego obywatela Unii, a co gorsza, że bywa nastawiana do nich negatywnie – podkreśla adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. – Dlatego tak cenne są wszelkie inicjatywy edukacyjne, takie jak konferencja Komisji Praw Człowieka przy NRA.”

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej to zbiór fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich uchwalony i podpisany 7 grudnia 2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei w imieniu trzech organów Unii Europejskiej: Parlamentu, Rady UE oraz Komisji. Polska, by ograniczyć stosowanie Karty w naszym kraju, przystąpiła w 2007 roku do protokołu brytyjskiego.

14 marca w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbędzie się konferencja pod tytułem „Karta Praw Podstawowych w polskim porządku prawnym”. Znakomici prelegenci - wśród których znaleźli się m.in. prof. Andrzej Wróbel, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, prof. dr hab. Paweł Wiliński, wicedyrektor Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Trybunału Konstytucyjnego, Adam Bodnar wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prof. UŚ dr hab. Maciej Szpunar, rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – mówić będą o miejscu Karty Praw Podstawowych w polskim i europejskim wymiarze sprawiedliwości oraz o ochronie, jaką dają jej zapisy.

Celem debaty jest pokazanie, że treść Karty nie stanowią zapisy o związkach osób tej samej płci, aborcji, eutanazji czy eksperymentach medycznych – co można by wywnioskować z newsowych informacji zamieszczanych w mediach. Cały dokument, składający się z 14 stron przepisów zawartych już w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ONZ-owskich Paktach Praw Człowieka, Europejskiej Karcie Społecznej i praw wpisanych w konstytucje państw członkowskich, ma odpowiadać na każdy problem, z jakim może się borykać obywatel Unii Europejskiej.

Na konferencję zaprasza Naczelna Rada Adwokacka i Komisja Praw Człowieka przy NRA.

Dodatkowe informacje:
Biuro Prasowe Naczelnej Rady Adwokackiej
tel. 22 505 25 23, 663 22 30 99
email: biuro.prasowe@nra.pl

 

(zobacz program)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski