Jak rady realizują uchwałę NRA zwalniającą ze składek młode matki?

W ubiegłym roku, realizując uchwałę Krajowego Zjazdu Adwokatury, NRA podjęła uchwałę zwalniającą izby adwokackie z obowiązku naliczania i zapłaty składek od kobiet – adwokatów, które urodziły dziecko, poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia dziecka, przez okres 6 miesięcy. Jak ta uchwała jest realizowana sprawdził Zespół ds. Kobiet przy NRA.

Zespół zwrócił się do okręgowych rad adwokackich z prośbą o udzielenie informacji czy i w jakim zakresie izby zwalniają z naliczania i zapłaty składek od kobiet – adwokatów, które urodziły dziecko. Większość ORA realizuje uchwałę, choć w różnym zakresie.

Okręgowe rady adwokackie w Gdańsku, Kielcach, Łodzi, Poznaniu, Wałbrzychu i Warszawie podjęły własne uchwały zwalniające w całości z 6-miesięcznej płatności składek w związku z urodzeniem dziecka. Rady w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie czy Wrocławiu zwalniają młode mamy z płacenia części składki przeznaczonej na Fundusz Administracyjny NRA. Kilka rad rozpatruje indywidualnie wnioski o zwolnienie z płacenia w tym okresie składek, biorąc pod uwagę dodatkowe kryteria, jak na przykład stan zdrowia. Taką praktykę stosuje ORA w Częstochowie, Koszalinie, Opolu, Szczecinie i Zielonej Górze.

Podstawą do zwolnienia z opłat jest przedstawienie ORA aktu urodzenia dziecka. Z danych przesłanych przez rady wynika, że nadal niewiele kobiet stara się o ten przywilej.

Między innymi na ten temat adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca Zespołu, rozmawiała 20 stycznia z adw. Andrzejem Zwarą, prezesem NRA. 

Zespół ds. Kobiet przy NRA został powołany 24 czerwca 2014 r. i działa przy Komisji Praw Człowieka przy NRA. Celem zespołu jest monitorowanie oraz wypracowywanie zasad ułatwiających wykonywania zawodu przez adwokatki i aplikantki adwokackie, zwłaszcza w okresie ciąży i pierwszych miesiącach macierzyństwa. – Panie mecenas będące w ciąży bądź posiadające małe dzieci, są w zdecydowanie trudniejszej sytuacji niż kobiety w podobnej sytuacji, wykonujące inne zawody. Ze względu na wykonywanie wolnego zawodu, nie jesteśmy objęte taką opieką socjalną, jaka przysługuje kobietom zatrudnionym na umowę o pracę. W dodatku sądy ignorują fakt, że jesteśmy świeżo upieczonymi mamami i nie biorą tego pod uwagę, np. przy wyznaczaniu kolejnych terminów rozpraw, a wiadomo, że przy małych dzieciach często mamy sytuacje awaryjne – tłumaczy przewodnicząca Zespołu. - Dlatego jako zespół chcemy zwrócić uwagę na ten problem i pomóc naszym młodym koleżankom w sprawnym łączeniu obowiązków zawodowych z macierzyńskimi – dodaje.

Zespół ds. kobiet organizuje również spotkania autorskie. W październiku 2014 r. odbyło się spotkanie z pisarką Weronika Grzebalską, autorką książki „Płeć powstania warszawskiego”, w lutym odbędzie się spotkanie z Dorotą Warakomską – dziennikarką, prezes zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, autorką projektu „Super Woman na rynku pracy”. Wiosną Zespół planuje również konferencję poświęconą orzecznictwu w zakresie dyskryminacji ze względu na płeć. 

W Adwokaturze ciągle więcej jest mężczyzn niż kobiet, ale różnica ta jest niewielka. Obecnie jest 8806 adwokatów i 6537 adwokatek. Proporcje te jednak mogą wkrótce się zmienić, bo już na aplikacji adwokackiej więcej jest kobiet: 3492 aplikantek i 2587 aplikantów. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/